Cách gõ tiếng Việt trong game

08:36AM 06/02/2014

 

Để có thể gõ được tiếng Việt có dấu trong game (bao gồm ở kênh chát và khi đặt tên nhân vật):

Bước 1: Chư vị hãy tải chương trình sau về Download Vietkey

Bước 2: Chạy file vừa tải về ==> Chọn "Cài đặt"

Bước 3: Tắt hết các chương trình gõ  tiếng Việt khác rồi thiết lập như hình bên dưới là đã có thể gõ được tiếng Việt trong gameBổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Phong Pháo Tết [07:58AM 25/01/2017]
Mâm Ngũ Quả [07:52AM 25/01/2017]
Top