Mâm Ngũ Quả

07:52AM 25/01/2017

MÂM NGŨ QUẢ

 1. Thời gian và đối tượng:
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/1/2017 – 24h ngày 28/2/2017
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 60
 1. Mô tả:
 • ​​NPC liên quan: 

 

Tên NPC

Hình ảnh

Ghi chú

Đại Thần Tài

 

Vị Trí: trung tâm các thành thị

Chức năng:

 • Đổi mâm ngũ quả
 • Ghép ngũ quả
 • Ghép nguyên liệu

Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

 

 • Vật Phẩm:

 

STT

Tên Vật Phẩm

Mô Tả

1

Mãng Cầu

 

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để đổi dừa

Chú ý:

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

2

Dừa

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để đổi đu đủ.

Chú ý:

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

3

Đu Dủ

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để đổi xoài.

Chú ý:

 • Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

4

Xoài

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để đổi sung.

Chú ý:

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

5

Sung

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để đổi dưa hấu.

Chú ý:

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

6

Dưa Hấu

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để đổi thưởng tại NPC Đại thần Tài.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

7

Túi trái cây

 

Nguồn gốc: Mua tại NPC event giá 5 tiền đồng

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Mở ra nhận được 5 hộp trái cây.

Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

8

Pháo tiểu

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Nguyên liệu ghép pháo

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

9

Pháo trung

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Nguyên liệu ghép pháo

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

10

Pháo đại

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Nguyên liệu ghép pháo

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

11

Phong pháo tiểu

 

 

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Sử dụng nhận được EXP và vật phẩm.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

12

Phong pháo trung

 

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Sử dụng nhận được EXP và vật phẩm.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

12

Phong pháo đại

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Sử dụng nhận được EXP và vật phẩm.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

13

Bao lì xì

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Sử dụng nhận được ngẫu nhiên 3 loại pháo.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

14

Túi nguyên liệu

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Sử dụng nhận nguyên liệu pháo đại.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

15

Thiệp

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Nguyên liệu để làm thiệp chúc tết.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

16

Thiệp chúc tết
 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Sử dụng nhận được EXP và vật phẩm.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

17

Cây Bút
 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 200
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Nguyên liệu để làm thiệp chúc tết.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

18

Bánh Chưng

 

Tính chất:

 • Không thể xếp chồng
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để tăng 5 điểm tiềm năng. Mỗi nhân vật dùng được 20 bánh chưng.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

19

Bánh Tét

 

Tính chất:

 • Không thể xếp chồng
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để tăng thêm giới hạn EXP phong pháo trung và phong pháo đại.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

20

Thiệp Chúc Mừng
 

Tính chất:

 • Không thể xếp chồng
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

21

Bao lì xì lớn

Tính chất:

 • Không thể xếp chồng
 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Sử dụng nhận được vật phẩm

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 28/2/2017

 

 

 

 

 

 • Đổi ghép

Công thức

Vật phẩm thưởng

Ghi chú

3 Mãng cầu

1 Dừa

Có thể nhập vào khung  số lượng < 120

 

 

Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu

3 Dừa

1 Đu đủ

3 Đu Đủ

1 Xoài

Mỗi lần ép chỉ 1 lần

3 Xoài

1 Sung

3 Sung

1 Dưa Hấu

3 Sung + 100 tiền đồng

1 Dưa hấu

Ép Sung bằng tiền đồng sẽ không mất Sung

 
 • Phần thưởng khi sử dụng:

Sử dụng vật phẩm

Điểm kinh nghiệm

Giới hạn

Châu Giang+Thiên Sơn

Ngũ Hành Sơn

Dừa

10,000,000

1,000,000

100

Đu đủ

15,000,000

1,500,000

80

Xoài

30,000,000

3,000,000

60

Sung

85,000,000

10,000,000

30

Dưa Hấu

200,000,000

50,000,000

15

 

 • Phần thưởng khi đạt mốc: 

               -Ngũ Hành Sơn:

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

Tính chất

Dùng 5 Sung

Tiên thảo lộ đặc biệt

5

Khóa

Dùng 15 Sung

Đại thành bí kíp 90 (hạ)

1

Khóa

Đại thành bí kíp 90 (trung)

1

Khóa

Đại thành bí kíp 90 (thượng)

1

Khóa

Dùng 30 Sung

Tinh hồng bảo thạch

6

Khóa

Lục thuỷ tinh

3

Khóa

Dùng 5 Dưa Hấu

50.000.000 kinh nghiệm

1

Khóa

Dùng 10 Dưa Hấu

Tẩy tuỷ kinh

5

Khóa

Võ lâm mật tịch

5

Khóa

Dùng 15 Dưa Hấu

Rương An Bang

1

Khóa

Điểm tiềm năng hồi ức( sử dụng nhận 5 điểm tiềm năng)

1

Khóa

               -Châu Giang và Thiên Sơn:

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

Tính chất

Dùng 5 Sung

100.000.000 kinh nghiệm

1

Khóa

Mặt nạ tướng quân

2

Khóa

Dùng 15 Sung

Mặt nạ nguyên soái

1

Khóa

Mảnh thần mã: Phiên vũ

1

Khóa

Thần bí lễ bao

1

Khóa

Dùng 30 Sung

Tạo hoá càn khôn

1

Khóa

Mảnh mặt nạ vương giả

1

Khóa

Mảnh thần mã: Phiên vũ

2

Khóa

Dùng 5 Dưa Hấu

Thần bí lễ bao

1

Khóa

Mặt nạ nguyên soái

2

Khóa

Dùng 10 Dưa Hấu

Tạo hoá càn khôn

2

Khóa

Thần bí lễ bao

2

Khóa

Mảnh mặt nạ vương giả

2

Khóa

Dùng 15 Dưa Hấu

Mảnh ấn hồi ức siêu cấp

2

Khóa

Tạo hoá càn khôn

3

Khóa

Thần bí lễ bao

3

Khóa

Thiên long lệnh cao cấp (14400 phút)

2

Khóa

Mảnh càn khôn giới chỉ (1/100)

3

Khóa

 

 • Nộp Sung:

          Nộp 5 Xoài + 5 Sung+ 5 Đu Đủ + 5 Dừa + 5 mãng cầu + 5 Dưa Hấu cho Hồi Ức sẽ nhận được :

 • Server Châu Giang và Thiên Sơn nhận 1 tỷ kinh nghiệm và vật phẩm.
 • Server Ngũ Hành Sơn nhận 400 triệu kinh nghiệm và vật phẩm.
 • Lưu ý : mỗi nhân vật chỉ nộp được 1 lần.
 • Phần thưởng vật phẩm các Server Châu Giang và Thiên Sơn:

 

Phần thưởng

Số lượng

Hiệu Lực

Hạn mất

Tính chất

Ghi chú

Phiên Vũ

1

 

60 ngày

Khóa

Tỉ lệ cao nhận được khi nộp Sung

Hồng bao An khang

1

 

30 ngày

Khóa

Tỉ lệ cao nhận được khi nộp Sung

Danh hiệu võ lâm cao thủ siêu cấp

1

14 ngày

14 ngày

Khóa

Tỉ lệ cao nhận được khi nộp Sung

Mảnh mặt nạ vương giả

2

 

 

Khóa

Có tỉ lệ hiếm nhận được khi nộp Sung

Mảnh ấn hồi ức siêu cấp

2

 

 

Khóa

Có tỉ lệ hiếm nhận được khi nộp Sung

Mảnh càn khôn giới chỉ (1/100)

2

 

 

Khóa

Có tỉ lệ hiếm nhận được khi nộp Sung

 

 • Phần thưởng vật phẩm Ngũ Hành Sơn:

Phần thưởng

Số lượng

Hiệu Lực

Hạn mất

Tính chất

Ghi chú

Mặt nạ tướng quân

1

 

 

Khóa

Tỉ lệ cao nhận được khi nộp Sung

Mặt nạ nguyên soái

1

 

 

Khóa

Tỉ lệ cao nhận được khi nộp Sung

Danh hiệu võ lâm cao thủ cao cấp

1

14 ngày

14 ngày

Khóa

Tỉ lệ cao nhận được khi nộp Sung

Thiên long lệnh cao cấp (14400 phút)

1

 

 

Khóa

Có tỉ lệ hiếm nhận được khi nộp Sung Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Phong Pháo Tết [07:58AM 25/01/2017]
Mâm Ngũ Quả [07:52AM 25/01/2017]
Top