Sự kiện "Chào Đón Trung Thu"

Lời mở đầu
 • Kính gởi chư vị anh hùng !!

 • Hồi Ức xin giới thiệu đến chư vị sự kiện "Chào Đón Trung Thu" của thế giới võ lâm trong tháng 10 này. Hoạt động hứa hẹn sẽ mang đến cho chư vị phần thưởng hấp dẫn và mang lại cho các chư vị không khí mùa trung thu thật đặc biệt !!!

Thời gian diễn ra:

 • Từ sau bảo trì ngày 05/10/2017 đến 24h ngày 19/11/2017

Điều kiện tham gia:

 • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên

NPC hoạt động

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Hằng Nga

Vị trí:Biện Kinh (207/196)
Chức năng:
- Ghép vật phẩm và nhận thưởng
- NPC này chỉ hoạt động đến: 24h ngày 19/11/2017

Nội dung hoạt động:

Vật phẩm liên quan:

Vật phẩm Tính chất

Lồng đèn bươm bướm
Nguồn gốc:
- Mua trong NPC Hằng Nga giá 2 xu / cái
Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để ghép lồng đèn ngôi sao
Hạn sử dụng : 24h ngày 19/11/2017

Lồng đèn ngôi sao
Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop: 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng nhận được kinh nghiệm hoặc dùng để ghép lồng đèn ống
Hạn sử dụng : 24h ngày 19/11/2017

Lồng đèn ống
Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng nhận được kinh nghiệm hoặc dùng để ghép lồng đèn tròn
Hạn sử dụng : 24h ngày 19/11/2017

Lồng đèn tròn
Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng nhận được kinh nghiệm hoặc dùng để ghép lồng đèn cá chép
Hạn sử dụng : 24h ngày 19/11/2017

Lồng đèn cá chép
Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250
- không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng nhận được kinh nghiệm hoặc dùng để ghép lồng đèn kéo quân
Hạn sử dụng : 24h ngày 19/11/2017

Lồng đèn kéo quân
Tính chất:
- Có thể xếp chồng 250
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng nhận được kinh nghiệm hoặc dùng để đổi thưởng tại NPC Hằng Nga
Hạn sử dụng : 24h ngày 19/11/2017

Đổi lồng đèn

Công thức Vật phẩm thưởng Lưu Ý
3 lồng đèn bươm bướm 1 lồng đèn ngôi sao Mỗi lần ghép tối đa 50 vật phẩm
Khi ghép thất bại sẽ mất đi nguyên liệu ghép
3 lồng đèn ngôi sao 1 lồng đèn ống
3 lồng đèn ống 1 lồng đèn tròn Mỗi lần ghép 1 vật phẩm
Khi ghép thất bại sẽ mất đi nguyên liệu ghép
3 lồng đèn tròn 1 lồng đèn cá chép
3 lồng đèn cá chép 1 lồng đèn kéo quân
3 lồng đèn cá chép + 300 tiền đồng 1 lồng đèn kéo quân Khi ghép "Lồng đèn kéo quân" bằng tiền đồng khi thất bại sẽ không bị mất lồng đèn cá chép

Phần thưởng khi sử dụng lồng đèn:

Vật phẩm Phần thưởng Giới hạn
Lồng đèn ngôi sao 60,000,000 80 cái
Lồng đèn ống 120,000,000 40 cái
Lồng đèn tròn 280,000,000 20 cái
Lồng đèn cá chép 800,000,000 10 cái
Lồng đèn kéo quân 5,000,000,000 5 cái

Phần thưởng khi đạt mốc lồng đèn cá chép và kéo quân:

Server Châu Giang:

Mốc Phần thưởng Số lượng Tính chất
Dùng 5 lồng đèn cá chép Điểm hồi ức sơ cấp 100 Khóa vĩnh viễn
Hùng Binh Lễ Bao 1 Khóa vĩnh viễn
Đá Thiên Thạch Tiểu 1
Dùng 10 lồng đèn cá chép Điểm hồi ức sơ cấp 100 Khóa vĩnh viễn
Hùng Binh Lễ Bao 1 Khóa vĩnh viễn
Đá Thiên Thạch Tiểu 2
Dùng 2 lồng đèn kéo quân Điểm hồi ức sơ cấp 200 Khóa vĩnh viễn
Hùng Binh Lễ Bao 1 Khóa vĩnh viễn
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 1 Khóa vĩnh viễn
Mảnh Bổ Thiên Thạch (tiểu) 1
Dùng 5 lồng đèn kéo quân Điểm hồi ức sơ cấp 500 Khóa vĩnh viễn
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 2 Khóa vĩnh viễn
Mảnh Bổ Thiên Thạch (tiểu) 2

Server Thiên Vương & Thiếu Lâm:

Mốc Phần thưởng Số lượng Tính chất
Dùng 5 lồng đèn cá chép Hồng bao Sum vầy 1 Khóa vĩnh viễn
Mảnh Vinh Diệu Chi Y (1/100) 2
Dùng 10 lồng đèn cá chép Mảnh Vinh Diệu Chi Y (1/100) 2
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 1 Khóa vĩnh viễn
Cống Nguyệt Phù Dung 1 Khóa vĩnh viễn
Dùng 2 lồng đèn kéo quân Mảnh Vinh Diệu Chi Y (1/100) 2
Mảnh Tinh Chuẩn Chi Ngoa (1/100) 2
Phụng Nguyệt Quả Dung 1 Khóa vĩnh viễn
Dùng 5 lồng đèn kéo quân Mảnh Tinh Chuẩn Chi Ngoa (1/100) 5
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 1 Khóa vĩnh viễn
Hồng bao An khang 1 Khóa vĩnh viễn

Nộp lồng đèn kéo quân nhận thưởng:

 • Nộp 5 lồng kéo quân cho Hằng Nga sẽ nhận được: 20 tỉ kinh nghiệm cộng dồn và phần thưởng
 • Phần thưởng sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau
 • Máy chủ Châu Giang:

  Phần thưởng Số lượng Tác dụng Hạn mất
  Tam bảo tinh đấu thiên 1 30 ngày 30 ngày
  Phiên Vũ 1 30 ngày
  Phiên Vũ 1
  Mảnh Bổ Thiên Thạch (trung) 1

  Máy chủ Thiên Vương & Thiếu Lâm:

  Phần thưởng Số lượng Tác dụng Hạn mất
  Mặt nạ Vương Giả 1 30 ngày
  Mặt nạ Vương Giả 1
  Phiên Vũ 1 30 ngày
  Hùng Binh Lễ Bao 1
  Lưu Ý:
  • Nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 món

  Tin tức khác