Chuỗi sự kiện chào đón máy chủ mới

 

Thời gian diễn ra:

  • 15 ngày sau khi mở máy chủ mới

Điều kiện tham gia:

  • Tất cả các nhân vật trong máy chủ mới

NPC hoạt động :

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Đại sứ máy chủ mới

Vị trí: ở tân thủ thôn gần Dã Tẩu
Chức năng:
Cho phép người chơi nhận phần thưởng đua top
Cho phép xem phần thưởng đua top còn lại

Nội dung hoạt động:

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đủ điều kiện sẽ có thể đến NPC nhận thưởng
  • Phần thưởng của mỗi hoạt động là có giới hạn
  • Sau khi hết phần thưởng, người chơi đủ điều kiện cũng ko thể nhận thưởng

Sự kiện 1 : Cấp Độ Cao Nhất

Nội dung Phần thưởng Tính chất Giới hạn phần thưởng
Thỏa điều kiện cấp 120 Ngẫu nhiên 1 món HKMP theo phái nhân vật
Danh sách xem phía dưới
Không khóa 3
Thỏa điều kiện cấp 115 HKMP có HSD (2 tuần)
Danh sách xem phía dưới
Khóa vĩnh viễn 10
Thỏa điều kiện cấp 110 1 bộ AB (HSD 30 ngày) Khóa vĩnh viễn 50
Thỏa điều kiện cấp 100 Ngẫu nhiên 1 món Hồng Ảnh (HSD 2 tuần) Khóa vĩnh viễn 200
Thỏa điều kiện cấp 95 Thần hành phù (HSD 7 ngày) Khóa vĩnh viễn 500
Thỏa điều kiện cấp 90 Hồi thành phù (nhỏ) Khóa vĩnh viễn 2000

Sự kiện 2 : Đua TOP Dã Tẩu

Nội dung Phần thưởng Tính chất Giới hạn phần thưởng
Hoàn thành 500 nhiệm vụ Ngựa phi vân Khóa vĩnh viễn 3
Hoàn thành 400 nhiệm vụ Ngẫu nhiên 1 món AB Khóa vĩnh viễn 10
Hoàn thành 300 nhiệm vụ 1 võ lâm mật tịch + 1 tẩy tủy kinh Khóa vĩnh viễn 50
Hoàn thành 200 nhiệm vụ 3 Tinh Hồng Bảo Thạch Khóa vĩnh viễn 200
Hoàn thành 100 nhiệm vụ 2 Lam Thủy tinh Khóa vĩnh viễn 500
Hoàn thành 50 nhiệm vụ 5 Quế Hoa Tửu Khóa vĩnh viễn 2000

Sự kiện 3 : Top Boss Sát Thủ

Nội dung Phần thưởng Tính chất Giới hạn phần thưởng
Tiêu diệt 100 boss ST Ngẫu nhiên 1 món Động Sát (HSD 2 tuần) Không khóa 3
Tiêu diệt 90 boss ST 1 võ lâm mật tịch + 1 tẩy tủy kinh Khóa vĩnh viễn 10
Tiêu diệt 80 boss ST 3 Tinh Hồng Bảo Thạch Khóa vĩnh viễn 50
Tiêu diệt 70 boss ST 2 Lục Thủy tinh Khóa vĩnh viễn 200
Tiêu diệt 60 boss ST 5 Bạch cốt lệnh Khóa vĩnh viễn 500
Tiêu diệt 30 boss ST 5 tiên thảo lộ Khóa vĩnh viễn 2000

Danh sách trang bị Hoàng Kim ngẫu nhiên nhận được:

Môn phái Trang bị
Thiếu Lâm Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Phục Ma Tử Kim Côn
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
Thiên Vương Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
Nga Mi Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
Thúy Yên Tê Hoàng Phụng Nghi đao
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
Ngũ Độc Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
U Lung Kim Xà Phát đái
Đường Môn Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Cái Bang Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Thiên Nhẫn Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý
Võ Đang Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Cập Phong Tam Thanh Phù
Côn Lôn Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù

Lưu Ý:

  • Nhân vật phải gia nhập môn phái mới có thể nhận thưởng
Tin tức khác