Sự kiện "Giáng Sinh Vui Vẻ"

Lời mở đầu
  • Kính gởi chư vị anh hùng !!

  • Hồi Ức xin giới thiệu đến chư vị sự kiện "Giáng Sinh Vui Vẻ" của thế giới võ lâm trong tháng 12 này. Hoạt động hứa hẹn sẽ mang đến cho chư vị phần thưởng hấp dẫn và mang lại cho các chư vị không khí mùa giáng sinh thật đặc biệt !!!

Thời gian diễn ra:

  • Từ sau bảo trì ngày 26/12/2017 đến 24h ngày 28/01/2018

Điều kiện tham gia:

  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên

NPC hoạt động

Tên NPC Hình Ảnh Ghi Chú
Thiên sứ giáng sinh

Vị trí: Trung tâm Biện Kinh
Chức năng:
- Ghép vật phẩm và nhận thưởng
- NPC này chỉ hoạt động đến: 24h ngày 28/01/2018

Nội dung hoạt động:

Vật phẩm liên quan:

Vật phẩm Tính chất

Hộp Quà Giáng Sinh
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để nộp cho NPC Thiên Sứ
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Hộp Quà Nguyên liệu
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop: 0 lượng
Chức năng:
- Khi mở ra có cơ hội nhận được nguyên liệu giáng sinh.
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Chuông Giáng Sinh
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để ghép thành hộp quà giáng sinh
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Cầu tuyết
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để ghép quà giáng sinh
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Găng tay đắp tuyết
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để ghép quà giáng sinh
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Khăn choàng xanh
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để ghép quà giáng sinh
Nguồn gốc:
- Mua trong shop giá 1 xu Hồi Ức
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Khăn choàng đỏ
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để ghép quà giáng sinh.
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Người tuyết khăn choàng đỏ
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng ngẫu nhiên nhận được EXP
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Người tuyết khăn choàng xanh
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng ngẫu nhiên nhận được EXP
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Người tuyết đặc biệt
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 200
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Sử dụng ngẫu nhiên nhận được EXP
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Hạt giống may mắn
Tính chất:
- Không thể xếp chồng
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để trồng ra cây thông.
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Hạt hoa hồng
Tính chất:
- Không thể xếp chồng
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để trồng ra cây thông
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Hạt thủy tinh
Tính chất:
- Không thể xếp chồng
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để trồng ra cây thông.
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Hạt hoàng kim
Tính chất:
- Không thể xếp chồng
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Dùng để trồng ra cây thông
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Túi nguyên liệu
Nguồn gốc:
- Mua trong Kỳ Trân Các giá 1 xu
Tính chất:
- Không thể xếp chồng 250
- Không thể bày bán, giao dịch, ném ra
- Bán shop : 0 lượng
Chức năng:
- Mở ra nhận được 5 lồng đèn bươm bướm
Hạn sử dụng : 24h ngày 28/01/2018

Thu thập nguyên liệu:

Vật phẩm Nguồn gốc Số lượng Lưu Ý
Hộp quà nguyên liệu Đánh quái cấp 60 trở lên 1
Đánh quái đúng cấp thì mới rơi ra
Khăng choàng xanh Đánh quái cấp 90 trở lên 1
Đánh quái đúng cấp thì mới rơi ra
Khăng choàng đỏ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 5
Chỉ người kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được
Các thành viên trong party hoàn thành nhiệm vụ không nhận được
Tiêu diệt 1 boss Phong lăng độ 10
Tham gia tống kim nhận được Thắng:10
Thua: 5
Người chơi phải đạt 1000 điểm tích lũy tống kim trở lên mới nhận được

Sử dụng nguyên liệu:

Tên vật phẩm Phần thưởng Số lượng
Hộp Quà nguyên liệu
(nhận ngẫu nhiên 1 trong 5 món)
Cầu tuyết 1
Găng tay đắp tuyết 1
Người tuyết khăn choàng xanh 1
Chuông giáng sinh 1
Hộp Quà Giáng Sinh 1

Tên vật phẩm Phần thưởng Số lượng
Túi nguyên liệu
Giá bán : 1 tiền đồng
Cầu tuyết 15
Găng tay đắp tuyết 15

Công thức ghép:

Tên vật phẩm Công thức ghép
Người tuyết khăn choàng đỏ 5 Cầu tuyết + 5 Găng tay đắp tuyết + 5 khăn choàng đỏ
Người tuyết khăn choàng xanh 5 Cầu tuyết + 5 Găng tay đắp tuyết + 5 khăn choàng xanh
Người tuyết đặc biệt 5 Cầu tuyết + 5 Găng tay + 1 tiền đồng
Hộp Quà Giáng Sinh 5 Chuông Giáng Sinh + 5 Phúc Duyên Thạch

Giới hạn sử dụng:

Tên vật phẩm Giới hạn kinh nghiệm
Máy chủ cũ Máy chủ Thiên Sơn
Hôp Quà Giáng Sinh 1 tỉ EXP 1 tỉ EXP
Người tuyết khăn choàng đỏ 3 tỷ EXP 3 tỉ EXP
Người tuyết đặc biệt + Người tuyết khăn choàng xanh 120 tỷ exp 120 tỷ exp
Tin tức khác