Gói Quà Tháng 6

Bảo trì cập nhật 14-6

07:50AM 14/06/2018

Bảo trì cập nhật 14-6

Bảo trì cập nhật 6-5

11:25AM 05/06/2018

Bảo trì cập nhật 6-5

Thông báo bảo trì hệ thống

Phần thưởng Tính năng Thiên Tử

Hướng dẫn Quốc Chiến Tống Kim

Nhằm khắc phục tình trạng tạo nhân vật mới khá lâu cũng như nâng cao chất lượng phục vụ và hạn chế tối đa tình trạng quá tải máy chủ có thể xảy ra. Hồi Ức sẽ tiến hành xóa các nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi

Sau khi ghi nhận đóng góp ý kiến của các chư vị và nhằm tạo thêm không khí sôi động trong thế giới võ lâm. Hồi Ức sẽ tiến hành sát nhập máy chủ đợt tiếp theo gồm các thông tin cần lưu ý sau....

Gói Quà Tháng 5

Tích lũy tháng 4 2018

Top