Gói Quà Tháng 6

Bảo trì cập nhật 22-6

09:24AM 22/06/2018

Bảo trì cập nhật 22-6

Hoạt động Tình Nghĩa Huynh Đệ

Tích lũy tháng 6 2018

Bảo trì cập nhật 14-6

07:50AM 14/06/2018

Bảo trì cập nhật 14-6

Bảo trì cập nhật 6-5

11:25AM 05/06/2018

Bảo trì cập nhật 6-5

Thông báo bảo trì hệ thống

Phần thưởng Tính năng Thiên Tử

Hướng dẫn Quốc Chiến Tống Kim

Nhằm khắc phục tình trạng tạo nhân vật mới khá lâu cũng như nâng cao chất lượng phục vụ và hạn chế tối đa tình trạng quá tải máy chủ có thể xảy ra. Hồi Ức sẽ tiến hành xóa các nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi

Top