Bảo trì cập nhật 18-1

10:58AM 18/01/2018

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì để cập nhật nội dung trong ngày 18-1 và bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì: 16:00 tới 17:30 ngày 18-1-2018

Nội dung cập nhât:

  • Trao thưởng tích lũy nạp thẻ tháng 1 tại NPC Hồi Ức Thời hạn nhận 0:00 ngày 24-1-2018
  • Điều chỉnh phần thưởng Boss Hoàng Kim: Thêm 3 vật phẩm trong Boss Hoàng Kim
Vật phẩm Số Lượng Tỉ lệ
Điểm tiềm năng hồi ức 1 Hiếm
Nguyên liệu nâng cấp mặt nạ 9 1 Thấp
Tín vật Boss 1 100%
  • Cập nhật công thành Tương Dương cho máy chủ Thiên Vương và 1 số tính năng khác: Shop hồi ức, ghép nhẫn vô danh, mặt nạ...
  • Cập nhật tính năng Nâng Cấp Trang Sức Hồi Ức.
  1. Vật phẩm liên quan
Đá Nâng Cấp ấn Trang sức Hồi Ức Tính chất: Không thể giao dịch, bày bán, không được ném ra ngoài, không bị pk khi rớt. Xếp Chồng 50 ô
Ghi chú: Bán tại NPC Hồi Ức Giá 500 tiền đồng
Sử dụng: Dùng để nâng cấp Trang sức Hồi Ức
Đá Trùng Luyện Trang sức Hồi Ức Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, không được ném ra ngoài, không bị pk khi rớt. Xếp Chồng 50 ô
Ghi chú: Đổi trong shop hồi ức. Giá 10 Điểm Hồi Ức
Sử dụng: Dùng để trùng luyền Trang sức Hồi Ức
Đá Tẩy Luyện Trang sức Hồi Ức Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, không được ném ra ngoài, không bị pk khi rớt. Xếp Chồng 50 ô
Ghi chú: Đổi trong shop hồi ức. Giá 10 Điểm Hồi Ức 
Sử dụng: Dùng để tẩy luyện Trang sức Hồi Ức
Tín Vật Hồi Ức Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, không được ném ra ngoài, không bị pk khi rớt. Xếp Chồng 50 ô
Ghi chú: Đổi trong shop hồi ức. Giá 500 điểm hồi ức
Sử dụng: Dùng để tẩy luyện Trang sức Hồi Ức
Tín Vật Boss Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, không được ném ra ngoài, không bị pk khi rớt. Xếp Chồng 50 ô
Ghi chú: Nhận được khi đánh boss
Sử dụng: Dùng để tẩy luyện Trang sức Hồi Ức
  1. Công thức nâng cấp:  Tỉ lệ nâng cấp 100%

Vật phẩm

Công Thức

Tỉ lệ

Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 1

Trang sức Hồi Ức +  1 Thần Bí Khoáng Thạch + 10 Đá Nâng Cấp Trang sức Hồi Ức

100%

Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 2

Trang sức Hồi Ức cấp 1  +  1 Thần Bí Khoáng Thạch + 3 Đá Nâng Cấp Trang sức Hồi Ức + 20 Tín Vật Hồi Ức

100%

Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 3

Trang sức Hồi Ức cấp 2  +  1 Thần Bí Khoáng Thạch + 8 Đá Nâng Cấp Trang sức Hồi Ức + 30 Tín Vật Hồi Ức

100%

Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 4

Trang sức Hồi Ức cấp 3  +  1 Thần Bí Khoáng Thạch + 10 Đá Nâng Cấp Trang sức Hồi Ức + 40 Tín Vật Hồi Ức

100%

Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 5

Trang sức Hồi Ức cấp 4 +  2 Thần Bí Khoáng Thạch + 15 Đá Nâng Cấp Trang sức Hồi Ức + 45 Tín Vật Hồi Ức

100%

Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 6

Trang sức Hồi Ức cấp 5 +  2 Thần Bí Khoáng Thạch +  15 Đá Nâng Cấp Trang sức Hồi Ức + 59 Tín Vật Hồi Ức  + 5 Tín Vật Boss

100%

Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 7

 

Trang sức Hồi Ức cấp 6  +  2 Thần Bí Khoáng Thạch +  15 Đá Nâng Cấp Trang sức Hồi Ức + 59 Tín Vật Hồi Ức  + 5 Tín Vật Boss

100%

  1. Có thể tẩy luyện lại thuộc tính với trang sức cấp 5 trở đi
  2. Thuốc tính trang sức
Tên vật phảm Thuộc Tính
Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 1 Kỹ Năng Vốn Có + 1
Triệt Tiêu Sát Thương 12%
Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 2 Kỹ Năng Vốn Có + 1
Triệt Tiêu Sát Thương 12%
Nội Lực 500~600
Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 3 Kỹ Năng Vốn Có + 1
Triệt Tiêu Sát Thương 12%
Sinh Lực 500~600
Nội Lực 500~600
Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 4 Kỹ Năng Vốn Có + 1
Triệt Tiêu Sát Thương 12%
Sinh Lực 600~700
Nội Lực 600~700
5 loại kháng ngẫu nhiên 10 %
Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 5 Kỹ Năng Vốn Có + 1
Triệt Tiêu Sát Thương 15%
Sinh Lực 700~1000
Nội Lực 700~1000
5 loại kháng ngẫu nhiên 15 %
Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 6 Kỹ Năng Vốn Có + 1
Triệt Tiêu Sát Thương 15~20%
Sinh Lực 1000~1500
Nội Lực 1000~1500
5 loại kháng ngẫu nhiên 15~20 %
Thời gian trúng độc 20~30%
Hoặc
Thời gian choáng 20~30%
Hoặc
Thời gian Làm Chậm  20~30%
Tinh Xảo[Trang sức Hồi Ức] Cấp 7 Kỹ Năng Vốn Có + 1~2
Triệt Tiêu Sát Thương 20~25%
Sinh Lực 1500~2000
Nội Lực 1500~2000
5 loại kháng ngẫu nhiên 20~25 %
Thời gian trúng độc 30~40%
Hoặc
Thời gian choáng 30~40%
Hoặc
Thời gian Làm Chậm 30~40%

Kính Báo

 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Gói Quà Giảm Giá tháng 7 [00:35AM 29/07/2018]
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top