Bảo trì cập nhật 13-3

10:24AM 13/03/2018

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì cập nhật hệ thống và sự kiện

Thời gian bảo trì: 16:00 tới 17:30 ngày 13-3-2018

Nội dung cập nhât:

  • Sự kiện tháng 3
  • Gói Quà Giảm Giá Tháng 3
  • Nâng cấp ấn hồi ức cấp 8. Tẩy luyện và trùng luyện ấn hồi ức cấp 7 và 8
  • Nâng cấp ấn, tẩy luyện, trùng luyện cấp 8
  • Ghép đồ hoàng kim tại máy chủ Nga Mi

Kính Báo

 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Hoạt động Tháng 3
[03:56AM 14/03/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 3 [21:00PM 13/03/2018]
Bảo trì cập nhật 13-3 [10:24AM 13/03/2018]
Bảo trì cập nhật 1-3 [07:34AM 01/03/2018]
Top