Bảo trì cập nhật 13-9

09:04AM 13/09/2017

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì để cập nhật nội dung trong ngày 13-9

Thời gian bảo trì: 16:00 tới 17:00 ngày 13-9-2017

Nội dung cập nhât:

  • Gói quà giảm giá tháng 9
  • Fix lỗi không nâng cấp được bao tay Côn Lôn và Thiếu Lâm
  • Fix lại exp của các bảo rương PLD, Vượt Ải, Boss sát thủ và Thiên Trì
  • Cập nhật event 2-9 tại máy chủ Thiếu Lâm

Kính Báo

 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 6 [07:55AM 14/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top