Bảo trì cập nhật 5-10

08:36AM 05/10/2017

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì để cập nhật nội dung trong ngày 5-10 và bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì: 16:30 tới 17:30 ngày 5-10-2017

Nội dung cập nhât:

  • Cập nhật sự kiện Trung Thu
  • Mở Chức năng Trùng Sinh 1 cho Thiên Vương và Thiếu Lâm
  • Cập nhật vật phẩm mới trong Kỳ Trân Các của Thiên Vương và Thiếu Lâm 

Kính Báo

 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Hoạt động Tháng 3
[03:56AM 14/03/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 3 [21:00PM 13/03/2018]
Bảo trì cập nhật 13-3 [10:24AM 13/03/2018]
Bảo trì cập nhật 1-3 [07:34AM 01/03/2018]
Top