Bảo trì cập nhật 5-10

08:36AM 05/10/2017

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì để cập nhật nội dung trong ngày 5-10 và bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì: 16:30 tới 17:30 ngày 5-10-2017

Nội dung cập nhât:

  • Cập nhật sự kiện Trung Thu
  • Mở Chức năng Trùng Sinh 1 cho Thiên Vương và Thiếu Lâm
  • Cập nhật vật phẩm mới trong Kỳ Trân Các của Thiên Vương và Thiếu Lâm 

Kính Báo

 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Phiên Bản Tháng 12
[08:56AM 12/12/2017]
HĐ Tích Lũy Nạp Tháng 12
[04:13AM 07/12/2017]
Bảo trì cập nhật 4-12 [11:38AM 04/12/2017]
Hoạt Động Tri Ân Lão Sư
[10:43AM 04/12/2017]
Top