Bảo trì cập nhật 8-9

09:12AM 08/09/2017

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì để cập nhật nội dung trong ngày 8-9

Thời gian bảo trì: 16:30 tới 17:30 ngày 8-9-2017

Nội dung cập nhât:

  • Trao thưởng hoạt động nạp thẻ tháng 8
  • Sửa Lỗi không có dòng đối thoại vào Thiên Trì Mật Cảnh tại server Châu Giang
  • Cập nhật nâng cấp Hoàng Kim Định Thời Bao tay tại server Châu Giang
  • Cập nhật vật phẩm Viêm Đế Lệnh và  Thiên Sơn Tuyết Liên server Thiên vương 

Kính Báo

 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 6 [07:55AM 14/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top