Bảo trì cập nhật 9-10

10:40AM 09/10/2017

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì để cập nhật nội dung trong ngày 9-10 và bảo trì nâng cấp hệ thống

Thời gian bảo trì: 15:30 tới 16:00 ngày 9-10-2017

Nội dung cập nhât chỉ  tại server Châu Giang

  • Cập nhật ghép vật phẩm Trang Sức Hồi Ức Tại Lễ Quan
  • Cập nhật thêm ghép vật phẩm Hạn Chế Tại Lễ Quan
  • fix lỗi không ghép được Bổ Thiên Thạch Tiểu 
  • Điều chỉnh báo danh Tống Kim

- Tống kim Trung Cấp: 

Điều kiện cũ Điều kiện Mới
Cấp nhỏ nhất báo danh: 80 Cấp nhỏ nhất báo danh: 80
Cấp Lớn nhất báo danh: 120 Cấp lớn nhất báo danh: TS 1 cấp 119

- Tống Kim Cao Cấp

Điều kiện cũ Điều kiện Mới
Cấp nhỏ nhất báo danh: 120 Cấp nhỏ nhất báo danh: TS 1 cấp 120
Cấp Lớn nhất báo danh: 120 trở lên Cấp Lớn nhất báo danh: TS 1 cấp 120 trở lên

Kính Báo

 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Phiên Bản Tháng 12
[08:56AM 12/12/2017]
HĐ Tích Lũy Nạp Tháng 12
[04:13AM 07/12/2017]
Bảo trì cập nhật 4-12 [11:38AM 04/12/2017]
Hoạt Động Tri Ân Lão Sư
[10:43AM 04/12/2017]
Top