Hoàn Tất bảo trì hệ thống

07:18AM 27/01/2018

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo hoàn tất bảo trì hệ thống. Nguyên nhân dẫn đến việc bảo trì kéo dài xuất phát từ lỗi quy đổi của hệ thống.

Tất cả server sẽ tiến hành rollback về lại vào lúc 15:00 ngày 26-1-2018. Tất cả tiền đồng người chơi rút trong khoảng thời gian 15:00 ngày 26-1-2018 đã được hoàn trả vào trong tiền trang.

Phần thưởng đền bù sự cố rollback. Mỗi người chơi nhận được 1 lần.

Thời gian nhận: Sau bảo trì ngày 30-1-2018. Thời kết thúc nhận 4-2-2018

Điều Kiện Vật phẩm Số Lượng Tính chất
Cấp 90 trở lên 40 tỷ EXP 1 Cộng Dồn
Đá tẩy luyện 100 Khóa
Đá trùng luyện 100 Khóa
Cẩm nang thay đổi trời đất(2000) 1 Khóa
Thiên Long Lệnh 50 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy hồi ức 2 Khóa

Kính BáoBổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Gói Quà Giảm Giá tháng 7 [00:35AM 29/07/2018]
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top