Event:Lễ Quốc Khánh

09:45AM 31/08/2017

Event Lễ Quốc Khánh 2 tháng 9

 1. Thời gian và đối tượng
 • Thời gian: 31/8/2018 – 24h ngày 24/9/2017
 •  Đối tượng: Đẳng cấp trên 60
 • Giới hạn: Châu giang và Thiên vương
 • Vật Phẩm liên quan

Tên Vật Phẩm

Mô Tả

Hộp quà quốc khánh

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 250
 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Khi mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm.

Chú ý:

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 24/9/2017

Ngôi sao chiến thắng

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 250
 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Dùng để đổi huy chương chiến thắng.

Chú ý:

Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h ngày 24/9/2017

Huy chương chiến thắng

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 250
 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Khi sử dụng nhận được kinh nghiệm.

Chú ý:

 • Máy chủ Châu Giang: Nhân vật Trùng Sinh 3 chở lên không thể sử dụng được
 • Máy chủ Thiên Vương: Chỉ nhân vật cấp từ 90 – 135 có thể sử dụng
 • Vật phẩm này chỉ hoạt động 24h ngày 24/9/2017

Huy chương chiến công

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 250
 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Khi sử dụng nhận được kinh nghiệm và vật phẩm

Chú ý:

Vật phẩm này chỉ hoạt động 24h ngày 24/9/2017

Huy chương vẻ vang

 

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 250
 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Khi sử dụng nhận được kinh nghiệm và vật phẩm.

Vật phẩm này chỉ hoạt động 24h ngày 24/9/2017

Huy chương anh hùng

Tính chất:

 • Có thể xếp chồng 250
 • Có thể bày bán, giao dịch, ném ra
 • Bán shop: 0 lượng.

Ghi chú trên vật phẩm: Khi sử dụng nhận được kinh nghiệm và vật phẩm.

Vật phẩm này chỉ hoạt động 24h ngày 24/9/2017

 • Thu Thập Nguyên Liệu

Vật phẩm

Nguồn gốc

Số lượng

Lưu ý

Hộp quà quốc khánh

Đánh quái cấp 60 trở lên

1

Đánh quái đúng cấp thì mới rơi ra nguyên liệu

Mua tại NPC Hồi Ức

30

1 tiền đồng = 30 Hộp Quà

Ngôi sao chiến thắng

Đánh quái cấp 60 trở lên

1

Đánh quái đúng cấp thì mới rơi ra nguyên liệu

Tiêu diệt 1 boss sát thủ.

5

Chỉ người kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ  mới nhận được.

Các thành viên trong party hoàn thành nhiệm vụ không nhận được

Tiêu diệt 1 boss Phong lăng độ

10

 

Tham gia tống kim nhận được

Thắng: 10

Người chơi phải đạt 1000 điểm tích lũy tống kim trở lên mới nhận được

Thua: 5

 • Công thức ghép

Tên vật phẩm

Công thức

Server Châu Giang

Server Thiên Vương

Huy chương chiến thắng

 

10 hộp quà quốc khánh + 1 Ngôi sao chiến thắng

10 hộp quà quốc khánh + 1 Ngôi sao chiến thắng

Huy chương chiến công

 

10 hộp quà quốc khánh + 1 Phúc duyên tiểu

10 hộp quà quốc khánh + 2 Phúc duyên tinh thạch

Huy chương vẻ vang

 

10 hộp quà quốc khánh + 3 vạn

10 hộp quà quốc khánh + 5000 lượng

Huy chương anh hùng

10 hộp quà quốc khánh + 3tiền đồng

10 hộp quà quốc khánh + 10 vạn hoặc 10 hộp quà quốc khánh + 3 tiền đồng

 • Giới hạn sử dụng:

 

 • Phần thưởng :

 • Phần thưởng đạt mốc: Huy chương vẻ vang + Huy chương anh hùng
 • Server Châu Giang

 

                                    

 • Server Thiên Vương

 

 

 

 

 

 

 

 •      ​ Phần thưởng khi sử dụng riêng Huy chương anh hùng
 • Server Châu Giang

 • Server Thiên Vương

 

*       Phần thưởng đạt mốc đặc biệt :  

 • Server Châu Giang

 

Phần thưởng

Số Lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận được

Khi dụng max 3 loại vật phẩm gồm :

Huy chương chiến công +Huy chương vẻ vang và Huy chương anh hùng

Hành hiệp lễ bao

2

Càng Khôn Song Tuyệt Bội

Mảnh Phiên Vũ

Mảnh Mặt Nạ Vương Giả

Tam bảo tinh đấu thiên

1

Hạn dùng 14 ngày. Hạn mất 14 ngày

Ấn Hồi Ức(14 ngày)

1

Thuộc tính: Sinh Lực 2000
Nội lực 2000

Tốc độ di chuyển: 20%

 • Server Thiên Vương

Điều kiện

Phần thưởng

Số Lượng

Sử dụng ngẫu nhiên nhận được

Khi dụng max 3 loại vật phẩm gồm :

Huy chương chiến công +Huy chương vẻ vang và Huy chương anh hùng

Hành hiệp lễ bao

2

Càng Khôn Song Tuyệt Bội

Mảnh Phiên Vũ

Mảnh Mặt Nạ Vương Giả

Càn khôn song tuyệt bội (Kĩ năng vốn có +2)

1

Hạn dùng 14 ngµy . Hạn mất 14 ng

Ấn Hồi Ức(14 ngày)

1

Thuộc tính: Sinh Lực 2000
Nội lực 2000

Tốc độ di chuyển: 20%

 

 1. Danh sách vật phẩm phần thưởng 
 • Server Châu Giang 

- Vật phẩm Huy Chương Anh hùng

Vật phẩm Số lượng
Đại Lực hoàn 1
Phi Tốc hoàn 1
Phi Vân 1
Bôn Tiêu 1
Thần bí khoáng thạch 1
1000000 exp  1
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 1
Bách Niên Huy Hoàng quả 1
Thiên Niên Huy Hoàng quả 1
Vạn Niên Huy Hoàng quả 1
[Cực phẩm] Hồng ảnh Trầm Viên Vãn Túy 1
[Cực phẩm]Hồng ảnh Kiếm Qua Tây Phương 1
[Cực phẩm] Hồng ảnh Mục Túc Tương Vong 1
[Cực phẩm] Hồng ảnh Hồng Tụ Chiêu 1
Mảnh Vinh Diệu Chi Y (1/100) 1
Mảnh Tinh Chuẩn Chi Ngoa (1/100) 1
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 1
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 1
Hồi thiên tái tạo lễ bao 1
Đá hoàn mỹ (hệ Kim) 1
Đá hoàn mỹ (hệ Mộc) 1
Đá hoàn mỹ (hệ Thủy) 1
Đá hoàn mỹ (hệ Hỏa) 1
Đá hoàn mỹ (hệ Thổ) 1
Đá ánh kim 1
Đá định thời 1
Đá ngũ hành 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Vô Yểm Thu Thủy Lưu Quang Đái (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Thê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Minh Hoan Song Hoàn Xà Khấu (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Chú Phọc Trùng Cốt Ngọc Bội (1/150) 1
Mảnh [Hạn chế thời gian] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý Ngoa (1/150) 1
Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ (1/100) 1
Hoàng Phượng Nhất Ngọc 1
Càn Khôn Liên Hoa 1
Mảnh vỡ Càn Khôn Liên Hoa 1
Mảnh vỡ Hoàng Phượng Nhất Ngọc 1
Hồi thiên tái tạo lễ bao(1000) 1
Hồi thiên tái tạo lễ bao(2000) 1
Hồi thiên tái tạo lễ bao(5000) 1
Xích Long Câu 1
Du Huy 1
Càn Khôn Song Tuyệt Bội 1
Vô Danh Giới Chỉ  1
Vô Danh Chỉ Hoàn 1
Càn Khôn Giới Chỉ 1
Mảnh Thời Trang Hồi ức (1/100) 1
Tử Kim Chân Đơn 1
Hoàng Chân Đơn 1
Cống Hiến Lễ bao 1
Kiến Thiết Lễ Bao 1
Chiến Bị Lễ Bao 1

 

 • Server Thiên Vương

- Vật phẩm Huy Chương Anh Hùng

 

Vật phẩm Hạn sử dụng Số lượng
100000 exp   1
Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn (1/100)   1
Mảnh Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao (1/100)   1
Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghi đao (1/100)   1
Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận (1/100)   1
Mảnh Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán (1/100)   1
Mảnh Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (1/100)   1
Mảnh Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp (1/100)   1
Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm (1/100)   1
Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)   1
Mảnh Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều (1/100)   1
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100)   1
Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù (1/100)   1
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100)   1
Mảnh U Lung Kim Xà Phát Đái (1/100)   1
Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái (1/100)   1
Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)   1
Mảnh Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (1/100)   1
Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Yển (1/100)   1
Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới 30 ngày 1
Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội 30 ngày 1
Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới 30 ngày 1
Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Khuyên 30 ngày 1
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên   1
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn   1
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội   1
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ    1
Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển 30 ngày 1
Hồng ảnh Kiếm Bài 30 ngày 1
Hồng ảnh Mục Túc 30 ngày 1
Hồng ảnh Tụ Chiêu 30 ngày 1
Định Quốc Thanh Sa Trường Sam   1
Định Quốc Ô Sa Phát Quán   1
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa   1
Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển   1
Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái   1
Phúc Duyên Lộ (Trung)    1
Tử Thủy Tinh   1
Tinh Hồng Bảo Thạch   1
Phi Vân   1
Bôn Tiêu   1
Đích Lô    1
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử    1
Ô Vân Đạp Tuyết   1
Xích Thố    1
Thiên Long Lệnh   1
Bạch Cốt Lệnh   1
Võ Lâm Mật Tịch   1
Tẩy Tủy Kinh   1
Bách Quả Lộ    1
Thiên sơn  Bảo Lộ    1
Quế Hoa Tửu   1
Lam Thủy Tinh   1
Tinh Hồng Bảo Thạch   1
Thiết La Hán   1
Bàn Nhược Tâm Kinh   1
Phi Phong   1
Tiên Thảo Lộ    1
Chìa khóa Thanh Đồng    1
Chìa khóa Bạch Ngân    1
Chìa khóa Hoàng Kim   1
Bách Niên Huy Hoàng quả   1
Thiên Niên Huy Hoàng quả   1
Vạn Niên Huy Hoàng quả   1
Đại Lực hoàn   1
Phi Tốc hoàn   1
Phú Quý Cẩm Hạp   1
Bảo rương An Bang   1

 

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 6 [07:55AM 14/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top