Gói Quà Giảm Giá tháng 5

21:00PM 09/05/2018

GÓI QUÀ GIẢM GIÁ THÁNG 5

  • Thời gian và đối tượng:
    • Diễn ra từ :  9/5/2018 đến 24h ngày 3/6/2018
    • Giới hạn máy chủ : Châu Giang, Thiên Vương, Nga Mi
  • NPC hoạt động : Hồi Ức
  • Giá bán và phần thưởng:(tiền đồng)

Tên Vật Phẩm

Phần thưởng

Số lượng

Tình trạng

Giá

Gói quà giảm giá loại 1

Đá luân hồi

10

Khóa vĩnh viễn

60

Điểm Hồi ức sơ cấp

50

Khóa vĩnh viễn

Thiên Long Lệnh

5

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 2

Đá tẩy luyện

20

Khóa vĩnh viễn

35

Phú Quý Cẩm Hạp

10

Khóa vĩnh viễn

Hạt Giống Thiên Tuế

10

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 3

Đá trùng luyện

20

Khóa vĩnh viễn

35

Phú Quý Cẩm Hạp

10

Khóa vĩnh viễn

Hạt Giống Thiên Tuế

10

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 4

Mảnh Trang Sức Hồi ức

10

Khóa vĩnh viễn

500

Gói quà giảm giá loại 5

Đá nâng cấp ấn hồi ức
Viêm đế đồ đằng

10
2

Khóa vĩnh viễn

150

Gói quà giảm giá loại 6

Điểm tiềm năng hồi ức

2

Khóa vĩnh viễn

3100

Đá tẩy luyện

50

Khóa vĩnh viễn

Đá trùng luyện

50

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 7

100000000 exp

1

 

30 xu hồi ức

Gói quà giảm giá loại 8

Hoàng Phượng Nhất Ngọc

3

 

1800

Gói quà giảm giá loại 9

Càn Khôn Liên Hoa

3

 

3200

Gói quà giảm giá loại 10

Đá định thời

1

 

25

Đá hoàn mỹ (hệ Mộc)

4

 

Gói quà giảm giá loại 11

Đá định thời

1

 

25

Đá hoàn mỹ (hệ Kim)

4

 

Gói quà giảm giá loại 12

Đá định thời

1

 

25

Đá hoàn mỹ (hệ Thủy)

4

 

Gói quà giảm giá loại 13

Đá định thời

1

 

25

Đá hoàn mỹ (hệ Hỏa)

4

 

Gói quà giảm giá loại 14

Đá định thời

1

 

25

Đá hoàn mỹ (hệ Thổ)

4

 

Gói quà giảm giá loại 15

Thần Bí Khoáng Thạch

1

ngẫu nhiên 1 món trong gói quà

99

Kim tê

1

Đá ánh kim

1

Đá ngũ hành

1

Hoàng Phương Nhất Ngọc

1

Càn Khôn Liên Hoa

1

Gói quà thần bí

100000000 exp

1

 

20

Hạt Giống Thiên Tuế

5

Khóa vĩnh viễn

Phú Quý Cẩm Hạp

5

Khóa vĩnh viễn

 

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Gói Quà Giảm Giá tháng 7 [00:35AM 29/07/2018]
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top