Gói Quà tháng 10

09:45AM 12/10/2017

GÓI QUÀ GIẢM GIÁ THÁNG 10

  • Thời gian và đối tượng:
    • Diễn ra từ :  12/10/2017 đến 24h ngày 29/10/2017
    • Giới hạn máy chủ : Châu Giang
  • NPC hoạt động : Hồi Ức

 

Tên vật phẩm

Tính Chất

Gói quà giảm giá loại 1

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn. Mỗi người chơi có thể mua 10 lần.
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 2

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn .Không giới hạn số lần mua
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 3

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn .Không giới hạn số lần mua
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 4

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn .Mua được  1 lần
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 5

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn .Không giới hạn số lần
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 6

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn .Mua được  1 lần
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 8

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn . Không giới hạn số lần mua
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 9

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn . Không giới hạn số lần mua
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà giảm giá loại 10 tới 15

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn . Không giới hạn số lần mua
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

Gói quà thần bí

Ghi chú trên vật phẩm: Gói quà may mắn nhận lại giá trị siêu lớn .Mua được 50 lần.
Chú ý: Hạn sử dụng tới 24h ngày 29/10/2017

 
  • Giá bán và phần thưởng:(tiền đồng)
  • Server Châu Giang

Tên Vật Phẩm

Phần thưởng

Số lượng

Tình trạng

Giá

Gói quà giảm giá loại 1

Đá luân hồi

10

Khóa vĩnh viễn

100

Điểm Hồi ức sơ cấp

50

Khóa vĩnh viễn

Thiên Long Lệnh

5

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 2

Đá tẩy luyện

20

Khóa vĩnh viễn

50

Phú Quý Cẩm Hạp

10

Khóa vĩnh viễn

Hạt Giống Thiên Tuế

10

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 3

Đá trùng luyện

20

Khóa vĩnh viễn

50

Phú Quý Cẩm Hạp

10

Khóa vĩnh viễn

Hạt Giống Thiên Tuế

10

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 4

Tạo Hóa Càn Khôn

1

Khóa vĩnh viễn

100

Gói quà giảm giá loại 5

Đá Trùng Luyện Vinh Diệu

50

 

25

Gói quà giảm giá loại 6

Mảnh mặt nạ Vương Giả

1

Khóa vĩnh viễn

500

Đá tẩy luyện

50

Khóa vĩnh viễn

Đá trùng luyện

50

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 7

100000000 exp

1

 

30 xu hồi ức

Gói quà giảm giá loại 8

Hoàng Phượng Nhất Ngọc

3

 

1800

Gói quà giảm giá loại 9

Càn Khôn Liên Hoa

3

 

3200

Gói quà giảm giá loại 10

Đá định thời

1

 

50

Đá hoàn mỹ (hệ Mộc)

4

 

Gói quà giảm giá loại 11

Đá định thời

1

 

50

Đá hoàn mỹ (hệ Kim)

4

 

Gói quà giảm giá loại 12

Đá định thời

1

 

50

Đá hoàn mỹ (hệ Thủy)

4

 

Gói quà giảm giá loại 13

Đá định thời

1

 

50

Đá hoàn mỹ (hệ Hỏa)

4

 

Gói quà giảm giá loại 14

Đá định thời

1

 

50

Đá hoàn mỹ (hệ Thổ)

4

 

Gói quà giảm giá loại 15

Thần Bí Khoáng Thạch

1

ngẫu nhiên 1 món trong gói quà

99

Kim tê

1

Đá ánh kim

1

Đá ngũ hành

1

Hoàng Phương Nhất Ngọc

1

Càn Khôn Liên Hoa

1

Gói quà thần bí

100000000 exp

1

 

20

Hạt Giống Thiên Tuế

5

Khóa vĩnh viễn

Phú Quý Cẩm Hạp

5

Khóa vĩnh viễn

 

 

  • Giá bán và phần thưởng:(tiền đồng)
  • Server Thiên Vương + Thiếu Lâm

Tên Vật Phẩm

Phần thưởng

Số lượng

Tình Trạng

Giá

Gói quà giảm giá loại 1

Tiên Thảo Lộ đặc biệt

2

Khóa vĩnh viễn

100

Phú Quý Cẩm Hạp

10

Khóa vĩnh viễn

Thiên Long Lệnh

5

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 2

Tiên Thảo Lộ đặc biệt

2

Khóa vĩnh viễn

50

Phú Quý Cẩm Hạp

10

Khóa vĩnh viễn

Hạt Giống Thiên Tuế

10

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 4

Thiên Long Lệnh

5

Khóa vĩnh viễn

2000

Hùng Binh Lễ Bao(Nhận 2 tỷ)

1

Khóa vĩnh viễn

Gói quà giảm giá loại 6

Mảnh mặt nạ Vương Giả

1

Khóa vĩnh viễn

2000

Gói quà giảm giá loại 7

50000000 exp

1

 

30 xu hồi ức

Gói quà thần bí

10000000 exp

1

 

20

Hạt Giống Thiên Tuế

5

Khóa vĩnh viễn

Phú Quý Cẩm Hạp

5

Khóa vĩnh viễn

 

 

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 6 [07:55AM 14/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top