Bảo trì cập nhật tháng 9

03:14AM 29/08/2017

Chào các chư vị quân chủ,

Hồi ức xin thông báo bảo trì để cập nhật nội dung tháng 9

Thời gian dự kiến: 17:00 tới 17:30 ngày 31-8-2017

Giới hạn: Chỉ cập nhật tại máy chủ Châu Giang

Nội dung cập nhât:

  • Tính năng mới Thiên Trì Mật Cảnh ( Xem chi tiết tại đây)
  • Tính năng mới Nâng Cấp Đồ Bạch Kim (Xem chi tiết tại đây)
  • Cập nhật event 2-9
  • Điều chỉnh phần thưởng Bảo Rương Vượt Ải, Phong Lăng Độ, Boss sát thủ. Mỗi ngày sử dụng 30 lần/ rương

  • Điều chỉnh phần thưởng Thành Thị Đại Hồng Bao

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Phiên Bản Tháng 12
[08:56AM 12/12/2017]
HĐ Tích Lũy Nạp Tháng 12
[04:13AM 07/12/2017]
Bảo trì cập nhật 4-12 [11:38AM 04/12/2017]
Hoạt Động Tri Ân Lão Sư
[10:43AM 04/12/2017]
Top