Thông báo vấn đề post điểm Tống Kim

09:28AM 08/01/2018

Chào các chư vị Quân Chủ,

Hiện tại Hồi Ức đã có nhiều người chơi thông báo về tình trạng Post điểm Tống Kim.

Hồi ức xin nhắc lại các chư vị không nên post điểm tống kim để trục lợi và làm ảnh hưởng các người chơi khác.

Mức độ xử lý tạm khóa 1 tháng tới vĩnh Viễn đối với các người chơi cố tình vi phạm.

Kính Báo.Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Top