Hoạt động "Tích Lũy Năm Mới"

14:09PM 14/02/2018

Kính gởi các chư vị !!

Chào các chư vị quân chủ, Hồi Ức xin thông báo hoạt động khuyến mãi nạp thẻ tháng 11

 Sự kiện 1 : Khuyến mãi giá trị thẻ nạp

Thời gian: từ 15:00 ngày  14-2-2018 tới 23:59 25-2-2018

 • Nội dung khuyến mãi:
Mệnh Giá Tiền đồng
10.000 100
20.000 200
50.000 600
100.000 1200
200.000 2400
300.000 3600
500.000 6000
 • Lưu Ý:
  • Đối với 3 mệnh giá 10.000 và 20.000 sẽ không được áp dụng trong đợt khuyến mãi này
  • Sau khi kết thúc thời gian khuyến mãi , tỉ lệ quy đổi sẽ tự động trở về bình thường

 

Sự kiện 2: Tích Lũy Nạp

 • Thời gian diễn ra: từ 0h:00' ngày 14/2/2018 đến 23:59' ngày 25/2/2018.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra chương trình tất cả các chư vị nhân sĩ tiến hành nạp đúng mốc tích lũy sẽ được nhận thêm nhiều phần thưởng có giá trị.
 • Điều kiện: Mốc được tính theo số tiền đồng của các chư vị nạp, các chư vị nạp đúng mốc sẽ tiến hành nhận thêm phần thưởng từ Hồi Ức.
 • Thời gian tổng kết danh sách23:59' ngày 25/2/2018.
 • Thời gian nhận thưởng: Bảo trì ngày 1/3/2018, chư vị nhân sĩ sẽ được nhận tại NPC Hồi Ức
 • Lưu ý: Mỗi chư vị nhân sĩ chỉ nhận được phần thưởng mốc 1 lần. Ví dụ: Chư vị nạp 500.000 VND thì chỉ được nhận mốc 5000, không thể nhận cùng lúc 2000 và 5000.
 • Phần thưởng:
 1. Server Châu Giang 
Mốc(Tiền đồng) Phần thưởng Số lượng Tớnh chất
500 EXP      5 tỷ Cộng dồn
Đá trùng luyện 20 Khóa
Đá tẩy luyện 20 Khóa
Phú Quý Cẩm Hạp 10 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 1 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 50 Khóa
Xu Hồi ức 15 Khóa
Ô Vân Đạp Tuyết 1 Khóa
2000 EXP     5 tỷ exp Cộng dồn
Đá trùng luyện 25 Khóa
Đá tẩy luyện 25 Khóa
Phú Quý Cẩm Hạp 20 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 100 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 3 Khóa
Quả hoàng kim sử dụng 100 lần 1 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 1 Khóa
Phi Vân 1 Khóa
5000 EXP     20 tỷ Cộng dồn
Tạo Hóa Càn Khôn 1 Khóa
Đá trùng luyện 50 Khóa
Đá tẩy luyện 50 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 4 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 200 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 1 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 2 Khóa
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 2 Khóa
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 2 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 1 Khóa
10000 EXP   30 tỷ Cộng dồn
Tạo Hóa Càn Khôn 1 Khóa
Đá trùng luyện 100 Khóa
Đá tẩy luyện 100 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 10 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 200 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 5 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 3 Khóa

Mảnh mặt nạ vương giả 
5 Khóa
Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100) 1 Khóa
Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ (1/100) 5 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 2 Khóa
25000 EXP  40 tỷ Cộng dồn
Tạo Hóa Càn Khôn 2 Khóa
Đá trùng luyện + Đá tẩy luyện+Điểm Hồi ức sơ cấp 150 Khóa
Điểm tiềm năng giổ tổ đặc biệt 2 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 15 Khóa
Viêm Đế Đồ Đằng 20 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 5 Khóa
Đá nâng cấp hồi ức 30 Khóa

Mảnh mặt nạ vương giả
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100)

5 Khóa
Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100) 2 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 5 Khóa
Nguyên liệu nâng cấp mặt nạ cấp 9 5 Khóa
Đá vinh diệu áo
Đá vinh diệu giàu
30 Khóa
Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ (1/100) 2 Khóa
50000 EXP  120 tỷ Cộng dồn
Viêm Đế Đồ Đằng 100 Khóa
Đá trùng luyện+ đá tẩy luyện+Điểm Hồi ức sơ cấp 250 Khóa
Đá nâng cấp hồi ức 80 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 20 Khóa
Điểm tiềm năng giổ tổ đặc biệt 4 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 5 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 5 Khóa

Mảnh mặt nạ vương giả

10 Khóa
Càn Khôn Liên Hóa 5 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 10 Khóa
Nguyên liệu nâng cấp mặt nạ cấp 9 30 Khóa
Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100)
Tạo Hóa Càn Khôn
2 Khóa
Đá vinh diệu áo
Đá vinh diệu giàu
50 Khóa

II. Server Thiên Vương + Nga Mi

Mốc Phần thưởng Số lượng Tính Chất
500 EXP 500 triệu Cộng dồn
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 1 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 50 Khóa
Xu Hồi ức 15 Khóa
Ô Vân Đạp Tuyết 1 Khóa
2000 EXP 500 triệu Cộng dồn
Điểm Hồi ức sơ cấp 50 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 3 Khóa
Quả hoàng kim sử dụng 100 lần 1 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 1 Khóa
Phi Vân 1 Khóa
5000 EXP     2 tỷ Cộng dồn
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 2 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 50 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 2 Khóa
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 5 Khóa
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 5 Khóa
Phi Vân 1 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 2 Khóa
10000 EXP 2 tỷ Cộng dồn
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 5 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 100 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 3 Khóa
Mảnh mặt nạ vương giả  1 Khóa
Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100) 1 Khóa
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 5 Khóa
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 5 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 2 Khóa
Phi Vân 1 Khóa
25000 EXP 20 tỷ Cộng dồn
Điểm tiềm năng giổ tổ đặc biệt 1 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 7 Khóa
Điểm hồi ức sơ cấp 100 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 3 Khóa
Mảnh mặt nạ vương giả 1 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 5 Khóa
Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100) 1 Khóa
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 10 Khóa
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 10 Khóa
Càn khôn song tuyệt bội 1 Khóa
Phi Vân 1 Khóa
50000 EXP 50 tỷ Cộng dồn
Vòng Hào Quang Kĩ năng Vốn Có (3 cấp.HSD 30 ngày) 1 Khóa
Hoàng Phương Nhất Ngọc 5  
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 10 Khóa
Điểm tiềm năng giổ tổ đặc biệt 2 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 1 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 5 Khóa
Mảnh mặt nạ vương giả 2 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 10 Khóa
Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100) 2 Khóa
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 10 Khóa
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 10 Khóa
Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ (1/100 5 Khóa
Phi Vân 1 Khóa

 Sự kiện 3 : Đua top nạp 

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra chương trình 20 chư vị có tổng số tiền nạp thẻ cao nhất sẽ được trả lễ thêm 10 tới 20% tổng giá trị thẻ nạp
 • Thời gian tham gia: 0:00 ngày 14-2-2018 tới 23:59 ngày 25-2-2018
 • Phần thưởng:
Xếp Hạng Phần Thưởng Phần Thưởng Lưu ý
1 20% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *10  Phần thưởng top 1 ~ 5 chỉ được 1 hạng duy nhất. Nếu người chơi có số tiền bằng nhau sẽ tính người chơi nạp sớm nhất. Phần thưởng hãn huyết long câu nếu người chơi nào có ngựa cấp 1 đợt này sẽ  nhận cấp 2.
Thiên Long Lệnh ( 64800 phút) *1
Ngựa hãn huyết long câu*1 (Khóa)
2 15% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *10 
Thiên Long Lệnh ( 43200 phút) *1
Càn Khôn liên Hoa *10 (Khóa)
3 15% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *5 
Thiên Long Lệnh ( 43200 phút) *1
Càn Khôn liên Hoa *10 (Khóa)
4 15% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *5 
Thiên Long Lệnh ( 43200 phút) *1
Càn Khôn liên Hoa *5 (Khóa)
5 10% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *5 
Thiên Long Lệnh ( 43200 phút) *1
Càn Khôn liên Hoa *5 (Khóa)
6~10 10% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức * 4  
Thiên Long Lệnh ( 21600 phút) *1
11~20 10% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *2
 • Thời gian tổng kết danh sách: 0h ngày 26/2/2018
 • Thời gian thông báo kết quả: 11:00 ngày 28/2/2018
 • Thời gian trao thưởng: 16:00 ngày 28/2/2018
 • Lưu ý: Top nạp được tính tất cả server
 • Thuộc tính ngựa hãn huyết long câu
Thuộc tính
Cấp 1 Cấp 2
Sinh lực +2000 Sinh lực +3000
Nội lực  +2000 Nội lực  +3000
Né Tránh +700 Né Tránh +700
Kháng tất cả +20 Kháng tất cả +20
Kỹ năng vốn có +1 Kháng Băng +10
  Kỹ năng vốn có +1

Chúc các chư vị sẽ có những giây phút vui vẻ trải nghiệm giang hồ. Mọi thắc mắc liên quan đến Hồi Ức, quý chư vị có thể gởi mail về hỗ trợ. Hồi Ức sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất

Nay kính báo !!!!Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Gói Quà Giảm Giá tháng 7 [00:35AM 29/07/2018]
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top