HĐ Tích Lũy Nạp Tháng 9

05:27AM 28/09/2017

Kính gởi các chư vị !!

Chào các chư vị quân chủ, Hồi Ức xin thông báo hoạt động khuyến mãi nạp thẻ tháng 9

 Sự kiện 1 : Khuyến mãi giá trị thẻ nạp

Thời gian: từ 17:00 ngày  28-9-2017 tới 23:59 8-10-2017

 • Nội dung khuyến mãi:
Mệnh Giá Tiền đồng
10.000 100
20.000 200
50.000 500
100.000 1200
200.000 2400
300.000 3600
500.000 6000
 • Lưu Ý:
  • Đối với 3 mệnh giá 10.000 và 20.000, 50.000 sẽ không được áp dụng trong đợt khuyến mãi này
  • Sau khi kết thúc thời gian khuyến mãi , tỉ lệ quy đổi sẽ tự động trở về bình thường

 

Sự kiện 2: Tích Lũy Nạp

 • Thời gian diễn ra: từ 0h:00' ngày 28/09/2017 đến 23:59' ngày 8/10/2017.
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra chương trình tất cả các chư vị nhân sĩ tiến hành nạp đúng mốc tích lũy sẽ được nhận thêm nhiều phần thưởng có giá trị.
 • Điều kiện: Mốc được tính theo số tiền đồng của các chư vị nạp, các chư vị nạp đúng mốc sẽ tiến hành nhận thêm phần thưởng từ Hồi Ức.
 • Thời gian tổng kết danh sách23:59' ngày 8/10/2017.
 • Thời gian nhận thưởng: Bảo trì ngày 11/10/2017, chư vị nhân sĩ sẽ được nhận tại NPC Hồi Ức
 • Lưu ý: Mỗi chư vị nhân sĩ chỉ nhận được phần thưởng mốc 1 lần. Ví dụ: Chư vị nạp 500.000 VND thì chỉ được nhận mốc 5000, không thể nhận cùng lúc 2000 và 5000.
 • Phần thưởng:
 1. Server Châu Giang 
Mốc(Tiền đồng) Phần thưởng Số lượng Tớnh chất
500 EXP       1 tỷ Cộng dồn
Đá trùng luyện 20 Khóa
Đá tẩy luyện 20 Khóa
Phú Quý Cẩm Hạp 10 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 1 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 50 Khóa
Xu Hồi ức 15 Khóa
Ô Vân Đạp Tuyết 1 Khóa
2000 EXP     5 tỷ exp Cộng dồn
Đá trùng luyện 25 Khóa
Đá tẩy luyện 25 Khóa
Phú Quý Cẩm Hạp 20 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 100 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 3 Khóa
Quả hoàng kim sử dụng 100 lần 1 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 1 Khóa
Phi Vân 1 Khóa
5000 EXP     10 tỷ Cộng dồn
Tạo Hóa Càn Khôn 1 Khóa
Đá trùng luyện 50 Khóa
Đá tẩy luyện 50 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 4 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 200 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 1 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 2 Khóa
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 2 Khóa
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 2 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 1 Khóa
10000 EXP   30 tỷ Cộng dồn
Tạo Hóa Càn Khôn 1 Khóa
Đá trùng luyện 100 Khóa
Đá tẩy luyện 100 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 10 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 500 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 5 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 3 Khóa
Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100)
Mảnh mặt nạ vương giả 
1 Khóa
Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 5 Khóa
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) 5 Khóa
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 2 Khóa
25000 EXP  40 tỷ Cộng dồn
Tạo Hóa Càn Khôn 2 Khóa
Đá trùng luyện + Đá tẩy luyện 150 Khóa
Điểm tiềm năng giổ tổ đặc biệt 2 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 12 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 500 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 5 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 3 Khóa

Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100)

Mảnh mặt nạ vương giả

2 Khóa
Tam bảo tinh đấu thiên(20 ngày) 1 Khóa.Hạn mất 7 ngày
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 5 Khóa
Đá ngũ hành 20  
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100) +Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 10 Khóa
Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ (1/100) 2 Khóa
50000 EXP   50 tỷ Cộng dồn
Tạo Hóa Càn Khôn 2 Khóa
Đá trùng luyện+ đá tẩy luyện 250 Khóa
Điểm tiềm năng giổ tổ đặc biệt 4 Khóa
Điểm tiềm năng tích lũy Hồi ức 15 Khóa
Điểm Hồi ức sơ cấp 500 Khóa
Lễ bao hùng binh (2 tỷ EXP) 10 Khóa
Mảnh Trang Sức Hồi Ức (1/100) 5 Khóa

Mảnh ấn Hồi ức siêu cấp (1/100)+Mảnh mặt nạ vương giả

 

2 Khóa
Tam bảo tinh đấu thiên(30 ngày) 1 Khóa.Hạn mất 7 ngày
Bạch cầu hoàn(luyện kĩ năng 150) 10 Khóa
Đá ngũ hành 50  
Mảnh Vô Danh Giới Chỉ  (1/100)+Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn (1/100) 10 Khóa
Mảnh Càn Khôn Giới Chỉ (1/100) 5 Khóa

 

II. Server Thiên Vương + Thiếu Lâm

Mốc(Tiền đồng) Phần thưởng Số lượng Tính chất HSD
500 Phú Quý Cẩm Hạp 2 Khóa  
Tiên Thảo Lộ đặc biệt 2 Khóa  
Thiên Long Lệnh 2 Khóa  
Hạt Thiên Tuế 5 Khóa  
200 triệu exp 1 Cộng dồn  
2000 Phú Quý Cẩm Hạp 2 Khóa  
Tiên Thảo Lộ đặc biệt 5 Khóa  
Thiên Long Lệnh 5 Khóa  
Hạt Thiên Tuế 10 Khóa  
200 triệu exp 1 Cộng dồn  
5000 Phú Quý Cẩm Hạp 2 Khóa  
Tiên Thảo Lộ đặc biệt 5 Khóa  
Thiên Long Lệnh 5 Khóa  
Hạt Thiên Tuế 10 Khóa  
Bảo rương An Bang 1 Khóa  
500 triệu exp 1 Cộng dồn  
10000 1 tỷ exp 1 Cộng dồn  
Tiên Thảo Lộ đặc biệt 5 Khóa  
Thiên Long Lệnh 10 Khóa  
Hạt Thiên Tuế 10 Khóa  
Bảo rương An Bang 1    
Bảo rương hồng ảnh 1 Khóa  
25000 2 tỷ exp 1 Cộng dồn  
Bảo rương hồng ảnh 1 Khóa  
Tiên Thảo Lộ đặc biệt 10 Khóa  
Thiên Long Lệnh 10 Khóa  
Hạt Thiên Tuế 10    
Bảo rương An Bang 1 Khóa  
Mảnh mặt nạ vương giả 1 Khóa  
Càn khôn song tuyệt bội 1 Khóa Hạn mất 7 ngày

 Sự kiện 3 : Đua top nạp 

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra chương trình 20 chư vị có tổng số tiền nạp thẻ cao nhất sẽ được trả lễ thêm 8 tới 15% tổng giá trị thẻ nạp
 • Thời gian tham gia: 0:00 ngày 28-9-2017 tới 23:59 ngày 8-10-2017
 • Phần thưởng:
Xếp Hạng Phần Thưởng Phần Thưởng
1 15% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *10 +
Thiên Long Lệnh ( 64800 phút) *1
2~3 10% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *5 +
Thiên Long Lệnh ( 43200 phút) *1
4~10 8% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *4+
Thiên Long Lệnh ( 21600 phút) *1
11~20 8% Giá trị nạp Điểm tiềm năng hồi ức *2+
Thiên Long Lệnh ( 21600 phút) *1
 • Thời gian tổng kết danh sách: 0h ngày 9/10/2017
 • Thời gian đăng tin thông báo kết quả: 11:00 ngày 11/10/2017
 • Thời gian trao thưởng: 16:00 ngày 11/10/2017

Chúc các chư vị sẽ có những giây phút vui vẻ trải nghiệm giang hồ. Mọi thắc mắc liên quan đến Hồi Ức, quý chư vị có thể gởi mail về hỗ trợ. Hồi Ức sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất

Nay kính báo !!!!Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 6 [07:55AM 14/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top