Thiên Trì Mật Cảnh

04:22AM 28/08/2017

Thiên Trì Mật Cảnh

 

 • Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc

Công dụng

Ghi chú

 
Thiên Trì Mật Lệnh

Cửa hàng Hồi Ức: giá 50  điểm Hồi Ức

Dùng để tham gia Thiên Trì Mật Cảnh

- Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.

- Hạn sử dụng: 7 ngày tính từ lúc mua.

Lưu ý: Thiên Trì Bí Bảo không hạn sử dụng.

 
Lệnh Bài 
Thông Hành cá nhân

Cửa hàng Hồi Ức: giá 1000 điểm Hồi Ức

- Dùng để hoàn thành nhiệm vụ tầng 1 và nhận thưởng.

- Cá nhân/tổ đội: Không thể chiến đấu và không bị nhân vật khác hoặc quái tấn công (tác dụng chỉ tại Tầng 1).

 
Lệnh Bài Thông Hành
tổ đội

Cửa hàng Hồi Ức: giá 14000 điểm Hồi Ức.

 
Thiên Trì Bí Bảo

Từ tính năng Thiên Trì Mật Cảnh

1 ngày sử dụng được 30 rương Thiên Trì Bí Bảo

 
Tu Chân Yếu Quyết (Thiên Trì Mật Cảnh)

Từ tính năng Thiên Trì Mật Cảnh

- Nộp cho NPC Vô Danh Tăng tại Đào Hoa Nguyên để nhận 5 lần sử dụng điểm kinh nghiệm đổi điểm tu luyện kỹ năng 150 trong Vô Danh Mật Cảnh.

 
 • Hướng dẫn tham gia Thiên Trì Mật Cảnh

Các bước tham gia

Đối thoại NPC Thần Bí Thương Nhân – Tương Dương 194/199

Gặp NPC Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh tại đỉnh núi Trường Bạch (200/202)

Tham gia tính năng cần 1 Thiên Trì Mật Lệnh

- Khi vào tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh, nhân vật phải kiếm 3 loại vật phẩm nhiệm vụ Đao, Thương, Kiếm từ các điểm có Rương Binh Khí trong mê cung.

- Sử dụng Lệnh Bài Thông Hành (cá nhân/ tổ đội) thì không cần phải tìm các vật phẩm nhiệm vụ trên và đến trực tiếp NPC Ẩn Thế Cao Nhân để hoàn thành nhiệm vụ.


 

Khi hoàn thành nhiệm vụ thì được đưa qua bên kia vực thẳm, nhân vật cần tìm đường đến cửa truyền tống lên tầng 2.

- Tầng 2 là khu vực phi chiến đấu, nhận phần thưởng và truyền tống lên tầng 3 tại NPC Người Tiếp Dẫn Mật Cảnh tầng 3.


Lưu ý
- Nhận thưởng trước khi lên tầng 3.

- Tầng 3 và 4 là khu vực chiến đấu.

- Có khu vực phi chiến đấu và có thể mua máu.

- Khi chết sẽ được đưa về thành.


Thời gian xuất hiện Boss Hoàng Nhan Quảng Dương:

- Xuất hiện ngẫu nhiên vào từ 08h00 - 19h00 mỗi ngày.

- Xuất hiện vào lúc 20h00 mỗi ngày.

- Kết thúc Boss nhận thưởng.

 

 
 • Phần thưởng tầng 2

Hoàn thành nhiệm vụ tại tầng 2 (nhận tối đa 2 lần phần thưởng này/ngày/nhân vật):

 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 1 Tu Chân Yếu Quyết (Thiên Trì Mật Cảnh).
 • 3 Thiên Trì Bí Bảo.

Phần thưởng Boss Hoàng Nhan Quảng Dương

 • Phần thưởng chắc chắn rơi ra từ Boss:

Phần thưởng

Ghi chú

Vật phẩm (số lượng 1 - ngẫu nhiên):

Điểm kinh nghiệm:

 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm/thành viên.

 

 • Phần thưởng rơi từ Boss ai cũng có thể nhặt được.
 • Tổ đội/ cá nhân tiêu diệt được Boss sẽ nhận được điểm kinh nghiệm.
 • Đứng xa Boss hoặc chết không thể nhận điểm kinh nghiệm.
 
 • Ngẫu nhiên các vật phẩm khác rơi ra từ Boss:

Phần thưởng khi sử dụng Thiên Trì Bí Bảo

Sơ đồ mê cung

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Bảo trì cập nhật 22-6 [09:24AM 22/06/2018]
Kéo Dài Tích lũy Tháng 6
[09:06AM 21/06/2018]
Gói Quà Giảm Giá tháng 6 [07:55AM 14/06/2018]
Bảo trì cập nhật 14-6 [07:50AM 14/06/2018]
Top