Chức năng Huynh Đệ

16:39PM 24/12/2013

 

Giới thiệu: Đây là tính năng độc đáo và chỉ có duy nhất ở Hồi Ức Võ Lâm. Tính năng này nhằm giúp cho người chơi có thể gắn kết với nhau để cùng giúp đỡ nhau trong trò chơi, đồng thời nhận được nhiều lợi ích khi tham gia chung với nhóm Huynh đệ của mình

Lợi ích của người chơi:

 • Có 1 nhóm chơi chung với nhau để hỗ trợ nhau khi cần
 • Khi tham gia đánh quái chung thì nhận được điểm kinh nhiều hơn
 • Có thể gọi những người chơi trong nhóm lên vị trí của mình để hỗ trợ
 • Hệ thống Huynh Đệ không bị ảnh hưởng bởi hệ thống bang hội (Tức là 2 thành viên chung 1 nhóm có thể tham gia 2 bang hội khác nhau)
 • Có kênh hội thoại riêng của nhóm (Tương tự như kênh bang hội)

Giới hạn:

 • Mỗi nhóm cần 1 nhóm trưởng (là người lập nhóm đầu tiên
 • Mỗi ACCOUNT chỉ được tạo 1 nhóm
 • Mỗi NHÂN VẬT chỉ được gia nhập 1 nhóm

Quản lý thành viên:

 • NPC liên quan: Người quản lý hội Huynh Đệ (390/312 Thành Đô)

 • Cả nhóm trưởng và thành viên đều có thể xem danh sách nhóm tại NPC Huynh Đệ.
 • Nhóm trưởng có thể kick thành viên ra khỏi nhóm
 • Thành viên bị kick thì 12 giờ sau vẫn có thể gia nhập lại nhóm vừa bị kick hoặc nhóm khác
 • Thành viên có thể tự ý rời nhóm
 • Khi nhóm trưởng kick thành viên hoặc có thành viên tự ý rời nhóm thì đều gửi thông báo đến toàn thể các thành viên khác trong nhóm

Rời nhóm:

 • Các thành viên trong nhóm đều có thể tự rời nhóm tại NPC Huynh Đệ
 • Sau khi rời nhóm thì 12 giờ sau mới có thể gia nhập nhóm khác
 • Sau khi rời nhóm thì 30 ngày sau mới có thể tạo nhóm (bất kể trước đó là nhóm trưởng hay là thành viên)

Triệu hồi Huynh Đệ:

 • Sử dụng vật phẩm <Triệu hồi Huynh Đệ> bán trong Tạp Hóa, giá 10 vạn, có thể xếp chồng, giao dịch, quăng ra
 • Hoặc sử dụng <Triệu hồi Huynh Đệ đặc biệt> từ Kỳ Trân Các (Có 2 loại: Dùng 1 lần, và 1 loại có hạn sử dụng 24 giờ)
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 1 <Triệu hồi Huynh Đệ> mỗi ngày
 • <Triệu hồi Huynh Đệ đặc biệt>: không giới hạn
 • Khi 1 người sử dụng item thì những người khác trong nhóm sẽ hiện bảng thông báo, nếu chọn “Đồng ý” thì sẽ đưa người đó tới vị trí của người gọi khi sử dụng item
 • Nếu gọi xong mà sau 5 phút mới trả lời thì không có tác dụng gì

Hiệu quả tăng điểm kinh nghiệm khi luyện công:

 • Trong tổ đội mà cứ thêm 1 người thuộc cùng nhóm Huynh Đệ và có đẳng cấp cao hơn hoặc bằng cấp độ của bản đồ thì những người cùng nhóm Huynh Đệ trong tổ đội sẽ tăng thêm điểm kinh nghiệm nhận được
 • Để nhận được hiệu quả này, người chơi cần sử dụng vật phẩm sau:
  • <Huynh Đệ luyện công> giá 2 vạn lượng tại Tạp Hóa: Nhận hiệu quả gia tăng điểm kinh nghiệm này 2 tiếng. Tối đa mỗi ngày sử dụng 1 vật phẩm
  • <Huynh Đệ luyện công - cá nhân> để gia tăng thêm 1 tiếng cho bản thân. Tối đa mỗi ngày sử dụng 3 vật phẩm
  • <Huynh đệ luyện công - tổ đội> để gia tăng thêm 1 tiếng cho cả tổ đội. Tối đa mỗi ngày sử dụng 3 vật phẩm
  • Lưu ý: Thời gian hiệu quả không thể cộng dồn và được tính từ lần sử dụng vật phẩm lần cuối
  • Điểm tặng thêm vui lòng tham khảo tại: http://hoiucmotthoi.com/su-kien/gia-nhap

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top