Chiến trường Tống Kim

16:37PM 24/12/2013

 

Đối tượng tham gia: Tất cả các cao thủ có cấp độ 70 trở lên

Thời gian:

STT

Báo danh

Bắt đầu

1

10h50 – 10h59

11h00 – 12h00

2

12h50 – 12h59

13h00 – 14h00

3

14h50 – 14h59

15h00 – 16h00

4

16h50 – 16h59

17h00 – 18h00

5

18h50 – 18h59

19h00 – 20h00

6

20h50 – 20h59

21h00 – 22h00

7

22h50 – 22h59

23h00 – 24h00

Báo danh:

  • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
  • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
    • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
    • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn

Phần thưởng:

  • Điểm tích lũy Tống Kim
  • Nhạc Vương Kiếm (Dùng để lập bang hội)

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top