Bắc Đẩu Truyền Công

07:07AM 29/05/2014

Mỗi ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng. Tính năng được khai mở từ ngày 29/05/2014.

Thông tin chi tiết:

 

 • NPC liên quan:

Hình ảnh

Ghi chú


Bắc Đẩu Lão Nhân

Đối thoại với NPC Võ Lâm Truyền Nhân tại các thành thị. Sau đó lên Minh Nguyệt Trấn đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để luyện đơn bất cứ thời gian nào trong ngày

 • Vật phẩm liên quan:

Vật phẩm

Tính chất


Bắc Đẩu Truyền Công Thuật

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Thu thập được thông qua tham gia các tính năng

Tính năng

Vật phẩm

Boss Hoàng Kim rơi ra

Chắc chắn nhận được

Cá nhân tiêu diệt Boss Sát thủ cấp 90

Có khả năng nhận được

Mỗi cá nhân vượt qua ải 25 nhận được

Có khả năng nhận được

 Thất Tinh Thảo

 • Mua tại Kỳ Trân Các với giá 500 Tiền đồng
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra..Bách Niên Thất Tinh Thảo

 • Mua tại Kỳ Trân Các với giá 1.000 Tiền đồng
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.Thiên Niên Thất Tinh Thảo

 • Mua tại Kỳ Trân Các với giá 1.500 Tiền đồng
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.

 

 • Cách thức truyền công:

Công thức

Vật phẩm

 
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + Thất Tinh Thảo


Bạch Chân Đơn

 
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + 1 Bách Niên Thất Tinh Thảo


Huyết Chân Đơn

 
1 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + 1 Thiên Niên Thất Tinh Thảo 


Huyền Chân Đơn

Lưu ý: Khi thực hiện truyền công, điểm kinh nghiệm của nhân vật sẽ được rút vào các loại chân đơn

 • Tác dụng của Chân Đơn:

Vật phẩm

Ghi chúBạch Chân Đơn

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 500.000.000 điểm kinh nghiệmHuyết Chân Đơn

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 1.000.000.000 điểm kinh nghiệmHuyền Chân Đơn

 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Không thể: Xếp chồng, ném ra.
 • Tối đa chứa được 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể sử dụng được các loại Chân Đơn.
 • Nhân vật muốn chế tạo Chân Đơn cần phải có ít nhất là 1.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Điểm kinh nghiệm chứa trong Chân Đơn sẽ tương ứng với số điểm của nhân vật đang có, nhưng không được vượt quá giới hạn tối đa mà Chân Đơn có thể chứa:
  • Bạch Chân Đơn: Tối đa chứa được 500.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Huyết Chân Đơn: Tối đa chứa được 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Huyền Chân Đơn: Tối đa chứa được 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm /nhân vật/1 tháng cho tất cả các loại Chân Đơn.
 • Sau khi sử dụng các loại Chân Đơn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm (cộng dồn) tương ứng với số điểm ghi trên Chân Đơn.
 • Ngày tái sử dụng: Ngày 1 hàng tháng (Tức là bất kể đã sử dụng bao nhiêu điểm kinh nghiệm thì đến ngày 1 hàng tháng sẽ reset về 0 và được sử dụng tiếp 1.500.000.000 Exp nữa)

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top