Nhiệm vụ Bắc Đẩu

03:48AM 11/09/2014

Tính năng mới: Nhiệm vụ BẮC ĐẨU LÃO NHÂN

 

 • Thời gian diễn ra: Thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đẳng cấp 50 trở lên
 • NPC liên quan:


Vị trí: Minh Nguyệt Trấn (197/194)

 • Chi tiết:
  • Đến Võ Lâm Truyền Nhân ở các thành thị để được đưa đến Minh Nguyệt Trấn, sau đó đến 197/194 gặp Bắc Đẩu Lão Nhân để nhận nhiệm vụ
  • Nhận nhiệm vụ cá nhân:
   • Người chơi tổ đội với nhau để nhận nhiệm vụ
   • Tổ đội phải có 5 người chơi trở lên mới có thể nhận
   • Chỉ có đội trưởng mới có thể nhận
   • Mỗi người trong tổ đội sẽ được nhận 1 nhiệm vụ khác nhau
  • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cá nhân:
   • Ngẫu nhiên 2.000.000 - 3.000.000 Exp 
   • 1 trong 8 loại lệnh bài: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang, Thất Tinh
  • Phục mệnh:
   • Thu thập đủ 8 loại lệnh bài trên thì có thể phục mệnh
   • Có thể phục mệnh cá nhân hoặc tập thể (Tức là tổ đội có từ 1 thành viên trở lên là đủ điều kiện phục mệnh)
   • Đội trưởng cần giữ 8 loại lệnh bài ở trong hành trang và đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để phục mệnh
   • Phần thưởng: 2.000.000 Exp cho mỗi thành viên trong tổ đội
 • Lưu ý:
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận nhiệm vụ cá nhân 8 lần/ngày và phục mệnh 8 lần/ngày
  • Mỗi lần hủy nhiệm nhiệm vụ xem như đã tính 1 lần nhận nhiệm vụ
  • Đối với phục mệnh tập thể, sau 8 lần phục mệnh nếu tiếp tục nhận và trả nhiệm vụ sẽ không được nhận thưởng, đồng thời bị mất số lệnh bài.
  • Chỉ có nhân vật cấp 50 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ Bắc Đẩu Lão Nhân


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top