Phú Quý Cẩm Hạp

06:37AM 28/08/2014

 

Tính năng mới: PHÚ QUÝ CẨM HẠP

 

 • Thời gian diễn ra: Diễn ra hàng ngày
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đẳng cấp 50 trở lên
 • NPC liên quan:


Vị trí: Biện Kinh 193/203

 • Vật phẩm liên quan:
Vật phẩm Tính chất

Phú Quý Cẩm Hạp
Nguồn gốc: Mua trên Kỳ Trân Các
Giá: 10xu
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng
Giới hạn: Sử dụng 20 vật phẩm/ngày/nhân vật
Hạn tồn tại: 23h từ lúc nhận

Túi Thần Tài
Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng
Hạn tồn tại: 23h từ lúc nhận


Mặt Nạ Cửu Mệnh

Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cộng dụng: Thêm vào 500 sinh lực
Hạn tồn tại: 7 ngày

Mặt Nạ Quỷ Ảnh
Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cộng dụng: Thêm vào 20% tốc độ duy chuyển
Hạn tồn tại: 7 ngày

Thiên Niên Hà Thủ Ô
Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cộng dụng: Nhận được ngẫu nhiên từ 3 đến 7 điểm tiềm năng
Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ nhận được tối đa 25 điểm tiềm năng từ vật phẩm này
Hạn tồn tại: 7 ngày

 

 • Mô tả hoạt động:
  • Mỗi ngày, nhân sĩ tham gia bằng cách nhấp phải vào Phú Quý Cẩm Hạp. Sau đó nhập số vào khung. (Chỉ được nhập số nguyên dương trong khoảng từ 10 đến 99).
  • Khi đã nhập số và chọn “Xác nhận“ thì hệ thống sẽ thông báo <Số đã chọn> và nhận được ngẫu nhiên kinh nghiệm như sau:
   1.000.000
   2.000.000
   3.000.000
   4.000.000
  • Mỗi ngày, nhân sĩ có thể xem những con số đã chọn tại NPC Thần Tài
  • Phát thưởng: Đúng 22h10 hệ thống sẽ chọn ra 10 con số nguyên dương (khác nhau) ngẫu nhiên từ 10 đến 99 làm con số trúng thưởng trong đợt, trong đó có 9 con số may mắn và 1 số may mắn đặc biệt
  • Hệ thống sẽ tổng kết các nhân sĩ trúng với các con số may mắn và may mắn đặc biệt để phát thưởng. (Tổng kết từ danh sách nhân sĩ đã chọn từ 22h10 ngày hôm trước đến hiện tại)
 • Phần thưởng:
Điều kiện Phần thưởng Giới hạn
Nhân sĩ chọn số trùng với con số may mắn 10.000.000 Exp Nhận phần thưởng này tối đa 20 lần/đợt/nhân vật.
(Khi 20 con số nhân vật đã chọn thỏa điều kiện trúng thưởng)
Nhân sĩ đã chọn số trùng với con số may mắn đặc biệt 50.000.000 Exp và 1 Túi Thần Tài Nhận phần thưởng này tối đa 1 lần/1 đợt/nhân vật.

 

 • Phần thưởng khi sử dụng Túi Thần Tài: ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau
Vật phẩm Hạn sử dụng
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên  
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn  
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội  
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ  
Võ Lâm Mật Tịch  
Tẩy Tủy Kinh  
Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển 30 ngày
Hồng ảnh Kiếm Bài 30 ngày
Hồng ảnh Mục Túc 30 ngày
Hồng ảnh Tụ Chiêu 30 ngày
Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới 30 ngày
Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội 30 ngày
Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới 30 ngày
Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Khuyên 30 ngày
Thiên Niên Hà Thủ Ô  
Mặt Nạ Cửu Mệnh 7 ngày
Mặt Nạ Quỷ Ảnh 7 ngày
20.000.000 Exp  
 • Lưu ý:
  • Thời hạn nhận thưởng: 22h10 - 17h10 ngày hôm sau.
  • Quá thời gian trên hoặc máy chủ bảo trì, nếu không nhận thì phần thưởng mất đi.
  • Phần thưởng điểm kinh nghiệm không cộng dồn

 Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top