Tích lũy tiềm năng

05:14AM 16/09/2014

Tính năng mới: TÍCH LŨY TIỀM NĂNG

 

 • Mô tả sơ bộ:
  • Mua vật phẩm Hỏa Long Lệnh từ Kỳ Trân các
  • Hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu
  • Phần thưởng là 1 Nhất Kỷ Thất Nhật Đan (+1 kỹ năng võ công) và ngẫu nhiên từ 2 đến 5 điểm tiềm năng
  • Có thể mua và sử dụng Túi Tiềm Năng để nhận cả 2 phần thưởng trên mà không cần mua Hỏa Long Lệnh và thực hiện các nhiệm vụ từ Hỏa Long Lệnh
  • Nhận được tối đa 100 điểm tiềm năng
 • Thời gian diễn ra: Diễn ra hàng ngày
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đẳng cấp 90 trở lên
 • NPC liên quan:


Lễ Quan (Ở các thành thị)

 • Vật phẩm liên quan:
Vật phẩm Tính chất

Hỏa Long Lệnh
Nguồn gốc: Mua trên Kỳ Trân Các
Giá: 600 tiền đồng
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để nhận nhiệm vụ
Hạn tồn tại: 07 ngày kể từ lúc mua

Nhất Kỷ Thất Nhật Đan
Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng, nhân vật sẽ nhận được tăng 1 kỹ năng võ công vốn có (hiệu lực trong 7 ngày kể từ lúc sử dụng)
Hạn tồn tại: 07 ngày kể từ lúc nhận được


Túi Tiềm Năng

Nguồn gốc: Mua trên Kỳ Trân Các
Giá: 1.200 tiền đồng
Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, ném ra, bày bán
Cộng dụng:
 - Dành cho những cao thủ không muốn thực hiện các nhiệm vụ trong Hỏa Long Lệnh
 - Khi sử dụng sẽ nhận được ngay 01 vật phẩm Nhất Kỷ Thất Nhật Đan và ngẫu nhiên 2 đến 5 điểm tiền năng mà không cần mua và thực hiện nhiệm vụ từ Hỏa Long Lệnh
Giới hạn: Sau 3 ngày mới sử dụng tiếp được vật phẩm tiếp theo
Hạn tồn tại: 7 ngày kể từ lúc mua
 • Mô tả nhiệm vụ:
  • Bước 1: Sử dụng Hỏa Long Lệnh để nhận được nhiệm vụ Tích Lũy Tiềm Năng
  • Bước 2: Thực hiện đầy đủ 4 yêu cầu của nhiệm vụ:
   • Hoàn thành 9 trận Vượt Ải (Vượt qua ải 20)
   • Hoàn thành 9 trận Tống Kim (Kết thúc trận và đạt trên 1.000 điểm tích lũy, không tính điểm thưởng khi kết thúc trận)
   • Tiêu diệt 15 boss sát thủ cấp 90 (Chỉ cần có mặt trong tổ đội tiêu diệt boss)
   • Trồng thành công 60 Cây Thiên Tuế
  • Bước 3: nhận thưởng với 2 phần thưởng sau:
   • 1 Nhất Kỷ Thất Nhật Đan (Hạn sử dụng 7 ngày)
   • Ngẫu nhiên từ 2 đến 5 điểm tiềm năng (Điểm này không bị mất đi khi tẩy tủy)
 • Giới hạn:  Mỗi nhân vật chỉ nhận được tối đa 100 điểm tiềm năng từ hoạt động này
 • Lưu ý:
  • Sau khi nhận được 100 điểm tiềm năng thì khi sử dụng Túi Tiềm Năng chỉ nhận được 1 Nhất Kỷ Thất Nhật Đan
  • Khi đã có hiệu ứng của Nhất Kỷ Càn Khôn Phù mà sử dụng Nhất Kỷ Thất Nhật Đan thì sẽ lấy hiệu ứng của Nhất Kỷ Thất Nhật Đan kéo dài trong 7 ngày


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top