Trồng cây Thiên Tuế

07:10AM 28/08/2014

 

Tính năng mới: TRỒNG CÂY THIÊN TUẾ

 

 • Thời gian diễn ra: Diễn ra hàng ngày
 • Đối tượng tham gia: Tất cả các nhân vật đẳng cấp 50 trở lên
 • Hướng dẫn tham gia:
  • Bước 1: Mua Hạt Giống Thiên Tuế ở Kỳ Trân Các (Giá 5 tiền đồng/hạt)
   Vật phẩm Ghi chú

   Hạt Giống Thiên Tuế
   Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
   Giá: 5 tiền Đồng.
   Tính chất: Có thể giao dịch, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng. Không thể xếp chồng.
   Công dụng: Dùng để trồng cây Thiên Tuế.
   • Cây Thiên Tuế non: Giây thứ 1 - 15.
   • Cây Thiên Tuế sinh trưởng: Giây thứ 16 - 30.
   • Cây Thiên Tuế thu hoạch: Giây thứ 31 - 59.
   • Cây Thiên Tuế sẽ biến mất sau: Giây thứ 60
  • Bước 2: Tiến hành trồng ở khu vực phi chiến đấu ở các thành thị, thôn trấn
  • Bước 3: 30 giây sau khi trồng, cây sẽ tự lớn và chỉ cần click vào cây để nhận thưởng

 • Phần thưởng: Khi click vào cây sẽ chắc chắn nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
Tên phẩn thưởng Ghi chú
10 Tống Kim Phi Tốc Hoàn  
10 Lệnh Bài  
10 Càn Khôn Tạo Hóa Đan (Đại)    
Phúc Duyên Lộ (Trung)  
Võ Lâm Mật Tịch  
Tẩy Tủy Kinh  
Thiên Sơn Bảo Lộ  
Quế Hoa Tửu  
Thiết La Hán  
Đại Lực hoàn  
Phi Tốc hoàn  
Bàn Nhược Tâm Kinh  
Tiên Thảo Lộ  
Thiên Niên Hà Thủ Ô  
Mặt Nạ Cửu Mệnh 7 ngày
Mặt Nạ Quỷ Ảnh 7 ngày
500.000 exp  
600.000 exp  
800.000 exp  
 
 • Lưu ý:
  • Sử dụng tối đa 20 vật phẩm này/nhân vật/ngày.
  • 24h00 mỗi ngày sẽ trả số lần sử dụng về 0 để có thể thực hiện trồng cây cho ngày hôm sau


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top