Nhiệm vụ Thiên Sơn Tuyết Liên

08:13AM 07/07/2014

NHIỆM VỤ THIÊN SƠN TUYẾT LIÊN

 • Tóm tắt nhiệm vụ:
  • Nhân vật cấp 50 đến 120 có thể nhận nhiệm vụ (Yêu cầu hoàn thành thêm 200 nhiệm vụ Dã Tẩu)
  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 Thiên Sơn Tuyết Liên (Hoặc có thể mua ở Kỳ Trân Các)
  • Khi sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên:
   • Nếu nhân vật đang ở đẳng cấp 50 đến 100 thì sẽ được đưa lên cấp 120
   • Nếu nhân vật từ 101 trở lên sẽ nhận được 1.200.000.000 Exp
 • Thời gian diễn ra: Bắt đầu từ  07/07/2014 đến hết 30/7/2014
 • Đối tượng tham gia: 
  • Nhân vật có đẳng cấp từ 50 đến 120: Có thể nhận nhiệm vụ Thiên Sơn Tuyết Liên
  • Nhân vật có đẳng cấp từ 100 đến 120 mới có thể nhận phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
 • Thể lệ chung: 
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện nhân vật từ đẳng cấp 50 đến 120 cần đến NPC Hồi Ức để nhận nhiệm vụ Thiên Sơn Tuyết Liên
  • Nhiệm vụ: hoàn thành thêm 200 nhiệm vụ Dã Tẩu so với thời điểm nhận nhiệm vụ (chỉ tính số lượng các nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể hủy nhiệm vụ nếu khó, nhưng không được hủy số lượng nhiệm vụ về 0)
  • Sau đó, nếu đẳng cấp của nhân vật thuộc 100 đến 120: Có thể đến NPC Hồi Ức nhận thưởng Thiên Sơn Tuyết Liên (Khóa, hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận)
 • NPC liên quan:

 • Vật phẩm liên quan:

Vật phẩm

Tính chất


Thiên Sơn Tuyết Liên

Nguồn gốc: 
- Hoàn thành nhiệm vụ Thiên Sơn Tuyết Liên (Không thể giao dịch)
- Kỳ Trân Các (Giá: 900 tiền đồng, có thể giao dịch)
Công dụng:
- Nhân vật đẳng cấp 50 đến 100 sử dụng sẽ lên đẳng cấp 120
- Nhận vật đẳng cấp 101 đến 120 sử dụng sẽ nhận được 1.200.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
Hạn sử dụng: vĩnh viễn

 

 • Lưu ý:
  • Chỉ có nhân vật từ cấp 50 đến 120 mới có thể sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên
  • Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1 Thiên Sơn Tuyết Liên
  • Nhân vật đã trùng sinh không thể sử dụng 


Bổn Trại Chủ kính bút!
Tin đã đăng
Loạn Chiến Công Bình Tử [00:00AM 10/05/2017]
Nâng cấp vô danh
[08:39AM 11/04/2016]
Nâng Cấp Mặt Nạ [08:58AM 05/11/2015]
Cập nhật "Shop Hồi Ức"
[10:11AM 28/08/2015]
Bảo tàng Viêm Đế [10:56AM 30/03/2015]
Top